16 juli 2016

Du bar ditt kors, o Jesus mild1. Du bar ditt kors, o Jesus mild,

då dödens väg du trädde,
till frälsning för den värld som vild
och full av hat dej hädde.
O kärleks höjd!
Du blöder böjd
för dem som dej förföljer.

2. Du bar ditt kors. Då bar du ock
med världens skulder mina.
Och bland de otacksammas flock
som du vill nämna dina
är också jag,
fast dag från dag
din kärlek mej besöker.

3. Du bar ditt kors. Din härlighet,
som alla himlar prisar,
din makt som inga gränser vet
du avstod för att visa
att inget finns,
som inte vinns
av kärleken som lider.

4. Du bar ditt kors. Så lär ock mej,
o segerhjälte, vinna
och nu på korsets väg med dej
till himlamålet hinna.
Då är min själ
förvarad väl
och lever i din kärlek.

12 oktober 2015

Gud vare tack och ära

1. Gud vare tack och ära 
för helga änglars vakt!
Ej satan ska förfära
med all sin list och makt!
Han tänker nog mej sålla
som vetet på vår jord,
men Gud ska mej behålla,
det säger mej hans ord.

2. De starka himmelskämpar,

o Gud, förordna hit!
Då satan mot mej stämplar
till dej jag satt min lit.
Så ställ dem vid min sida
som fordom Jakobs här
och låt dem för mej strida
som för Elisa kär.

3. Ja, den som gav i nöden

Elia mat en kväll,
de änglar som från döden
fick rädda Daniel,
må leda mej vid handen
som Lot ur eld och glöd,
som Petrus ifrån banden,
som Paulus ur hans nöd.

4. Min synd har jag begråtit

och funnit nåd hos dej,
ja, du har allt förlåtit
så änglar fröjdat sej
med jubelrop som hördes
i hela himmelen,
när fallna barnet fördes
till frid och ljus igen.

5. När livet ska upphöra,

gör vilan lyckosam,
låt änglarna mej föra
till ro hos Abraham.
När du till doms ska komma,
låt mej i himmelrik
med alla dina fromma
bli dina änglar lik.

30 augusti 2015

Oss himmelens Gud vill vara när

1. Oss himmelens Gud vill vara när,
han vill de sina bevara. 
Han skall alla dem som har honom kär
än hägna och skydda i fara.
Guds heliga råd är säker hamn,
det sviker oss ingalunda.
Vår hjälp är i Herrens, Herrens namn,
vad än som i tiderna stundar,
om vårt hopp vi på honom grundar.

2. Du hjälpe oss, Herre, all världens Gud,
så hopp och tro vi ej mister.
Förlåt våra synder mot dina bud
och hela i nåd våra brister.
Du trofaste Gud, som stått os bi
i växlande hårda öden,
av hjärta och själ dig beder vi:
oss värna för yttersta nöden,
för den smygande, onda döden.

3. Dig, Herre, vår Gud, som Fadern är,
din Son, vår hälsa och styrka,
din gode Ande, som frid oss bär,
vi vill nu bekänna och dyrka.
Du Konung som äger evigt liv
och välde förutan ände,
åt länder och folk din frälsning giv,
ditt ansikte till oss du vände
och oss friden från himlen sände.

Välsigna, gode Gud

Välsigna, gode Gud,
regering, folk och land,
och sträck din milda allmaktshand
ut över slott och hydda!
Ge enighet och fred,
oss i din fruktan stärk,
välsigna våra händers verk
och våra hem beskydda.
Ge tålamod, ge kämpamod
i motgång och i fara,
ge alla kraft att liv och blod
för allmänt väl ej spara.
Vår Skapare, så vis och god,
ditt eget verk bevara!

17 augusti 2015

Gud ske lov, nu är jag ledig

1. Gud ske lov, nu är jag ledig
från min börda tunga!
Nu är saken klar och redig,
då må jag väl sjunga?
Nu är världen återgivet
genom Sonen gudalivet,
blodet runnit,
vi har vunnit,
livet återfunnit.

2. Se, all världen, hur vår Fader
sej för oss förklarar!
Se hur vänlig, god och glader
han sej uppenbarar!
Han i Sonen oss benådat,
vi nu honom glada skådat,
all sin ära
barnen kära
vill han nu beskära!

3. Lycklig den som nu vet skatta
sej i Jesus salig,
evigt liv i honom fatta,
han har fröjd otalig.
Han är lyckligt fri från världen,
såsom frälst ur syndaflärden,
går i spåren
efter fåren,
ser på herdesåren.

4. Vilken glädje, frid och fägnad
se sej frälsad vara,
ha i Jesus all sin hägnad,
leva utan fara,
uppå döden gå och tråda,
härska överallt och råda,
jubilera,
triumfera,
såsom kung regera!

5. Inget öra eller öga
av sej själv kan fatta
denna gudamakten höga
vartill vi är satta.
Genom honom som är livet
blir nu allt av nåd oss givet.
Vi får skåda
i vår våda
den som kan benåda! 

6. Gud, så god du måste vara
som så nog oss givit
att vi får det mesta spara
till det andra livet!
Under tiden vill jag lova,
prisa dej och lycklig sova,
ordet nöta
kallet sköta,
tills jag dej får möta!