28 januari 2011

Du gav oss, Herre ditt överflöd

1. Du gav oss, Herre, ditt överflöd,
ett älskat hem och ett dagligt bröd,
frid, hälsa, glädje och helga orden.
Nu vill vi be för all sorg på jorden:

2. för de olyckliga utan tal,
för dem som kvider i hungerns kval,
för dem som fryser i vinternatten,
för dem som sjunker i havets vatten,

3. för dem som smäktar i ökensand,
för dem som flyr ifrån eld och brand,
för dem som vandrar med tiggarstavar,
för dem som gråter på käras gravar,

4. för alla sjuka i sömnlös kväll,
för alla fångar i järn och cell,
för de landsflyktiga, de fördrivna,
de faderlösa, de övergivna,

5. för dem som dränker sin själ i rus,
för dem som bränner sin nästas hus,
för dem som säljer för guld sin ära,
för dem som sorglöst kan mened svära,

6. för dem som yvs i en smyckad sal,
i uselt högmod, i avunds kval,
för dem som fritt kan de små förtrycka,
för dem som spelar om mänskolycka,

7. för dem som dig, Herre Jesus Krist,
har aldrig känt eller tidigt mist,
för alla sorgsna, för alla arma,
Gud, över dem dig i nåd förbarma!

Text: Zacharias Topelius, ngt bearb.
Musik: Nanny Rinman ("Jag ville vara så ren, så ren").

Inga kommentarer: