03 mars 2011

Låt ingenting få störa dejLåt ingenting få störa dej
men vila i Guds goda famn,
för Gud har lovat höra dej,
den bön du ber i Jesu namn.

Text och musik: Bertil Murray 2009 (59 år), jfr Joh. 14:13-14
"Samlingssång", publ. med tillstånd

Inga kommentarer: