26 juli 2012

Tack käre Far för än en nattTack, käre Far, för än en natt
av vila i din famn.
För morgonljus och glada skratt
välsignar jag ditt namn.

I nådens tid nu önskar jag
att helt dej höra till,
att leva som du vill idag,
ja, vara som du vill.

Då står jag trygg där du befallt,   
vad än jag tar mej an;
din ära söker jag i allt,
gör allt i Jesu namn.

För Jesu skull nu din är jag.
Mej helt och hållet äg
och led mej med din nåd idag
på helighetens väg.

Text: Henry Williams Baker, övers. A.H. 2012

Inga kommentarer: