14 september 2013

Vem hör jag väl till?1. Vem hör jag väl till?
Åt Herren jag vill
mig giva i nöd,
mig giva i glädje,
i liv och i död.
Mig, vart han än går,
av nåd han tillstädje
att följa sitt spår!

2. Mig sökte hans blick,
fast vilse jag gick;
mig har han ej dömt
för alla de gånger
jag honom förglömt.
Han känner min brist,
men också min ånger,
och hjälper mig visst.

3. Du saliga tro!
Du heliga ro!
Du himmelska tröst,
den enda som gäller
för sargade bröst!
För Medlarens skull
den Evige fäller
ej trädet omkull.

4. Han låtit det stå,
men frukter därpå
han år ifrån år
förgäves dock spanar.
Ack! lika det står
så ofruktbart torrt -
nu döden han manar
att hugga det bort.

5. Då hörs där en röst
av mildhet och tröst;
till tronen den går
och nåden förlänger
kanhända ett år.
Den rösten är din,
o Jesus! den tränger
så djupt hos mig in.

6. Dig hör jag nu till,
dig, Herre, som vill
ej syndarens död,
men att han sig vänder
till dig i sin nöd,
ja, lämnar sig hel
och av dina händer
får motta sin del!

Inga kommentarer: