05 oktober 2013

Fåfängt söker jag här i mitt hjärta

1. Fåfängt söker jag här i mitt hjärta
efter ständig frid och ro.
Jag där finner endast synd och smärta,
mörker, köld och brist på tro.

2. Sådan var jag under år som flyktat,
sådan ser jag, Herre, mej
nu då detta gamla år jag lyktat
och ett nytt jag fått av dej.

3. Men du, Herre, är ock än densamme,
full av nåd och trofasthet.
Nu och tills jag är vid målet framme
är du min rättfärdighet.

4. Det som du har gjort, det gäller, Herre,
gäller även detta år.
Känner jag mej bättre eller värre:
det du gjort för mej består.

5. Hjälp mej, Herre, att på dej blott bygga,
på din lydnad, på din död,
och med din uppståndelse mej trygga
emot lag och samvetsnöd.

6. Med dej lämnar jag den tid som svunnit,
med dej vägen hemåt bär.
Och när sanden ur mitt timglas runnit,
får jag se dej som du är.

Text: Alfred Johannes Bäck, bearb. A.H. 2013
Musik: Emil Törnvall

Inga kommentarer: