08 januari 2014

Vårt hus, o Herre, färdigt står
1. Vårt hus, o Herre, färdigt står.
Med jubel din församling går
att fram sitt offer bära.
Bygg här av oss ditt eget hus
och fyll oss med din Andes ljus,
dej själv till pris och ära.

2. Låt i ditt namn oss samlas här!

Var med oss, du som livet är 
och Skrifterna förklara!
Var gång vårt hjärta ordet hör,
oss brinnande i anden gör,
för tron dej uppenbara!

3. Tack vare dej för ordets ljus!

Pris vare dej för detta hus!
Välsigna så din gåva
att vi i paradis en gång
får möta dej med Lammets sång,
din kärlek evigt lova!

Text: Paul Nilsson, ngt bearb. 2014

Musik: John Morén

Inga kommentarer: