01 augusti 2014

Upp, gläd dej, sjung, av hjärtat nöjd
1. Upp, gläd dej, sjung, av hjärtat nöjd,
med helig fägnad, frid och fröjd,
för Herren är vår glädje!
Vår Jesus är så nära nu,
att han av kärlek - hör det, du! -
i kött och blod sej kläder.

2. Bort, sorg och saknad ur vårt sinn!
Guds glädje må vi släppa in
så att han glad får lyssna
till hjärtats bön och tack och tro.
Ja, får hans glädje i oss bo,
ska sången aldrig tystna.

3. Gud, låt din frid, som högre är
än håg och vett kan fatta här,
vårt hjärta väl bevara
i Kristus Jesus, så vi må
den stora juleglädje få
som aldrig bort ska fara!

Inga kommentarer: