21 februari 2015

Bröder och systrar
1. Bröder och systrar, vi skils nu en stund.
Far då med Jesus i nådens förbund
frimodigt var sina vägar!

2. Lev av Guds ord, i ert innersta brinn,
släpp inte synden och världen dit in,
Jesus låt hjärtana äga!

3. Amen, ja, amen ska vara vår sång,
sjungas med fröjd under livsdagen lång
högt av Guds vänner tillsammans.

4. Lammet, ja, Lammet med märken och sår
äran och priset i evighet får:
amen, halleluja, amen!

Text: v. 1-2 Peder Sörensen 1852 (34 år) v. 3-4 Frederik Boye 1750 (35 år)
Musik: Dansk 1867

Inga kommentarer: