23 mars 2015

I Jesu namn

1. I Jesu namn
ska all vår gärning ske
om den ska bli till något verkligt gagn
och få Guds välsignelse.
I Jesu namn
ska vår bön bäras fram,
så verket framgång får
och sin fullbordan når.
Så blir hela äran hans,
i hans namn vår framgång vanns,
i hans hand vår välfärd står.

2. I Jesu namn
vi prisa vill vår Gud.
Han ger oss lycka, vänder allt till gagn
när vi vandrar  i hans bud.
Han på vår jord
verkar än med sitt ord
och med sin arm så stark
bereder väg och mark.
Låt oss då var dag och stund
tacka Gud av hjärtats grund
för hans kärlek varm och stor.

3. I Jesu namn
vi lever här och dör.
Om vi då lever blir det till vårt gagn.
Döden oss till himlen för.
I Jesu namn,
till hans pris och vårt gagn,
ska vi igen uppstå
och in i Riket gå,
där vi glada ska få se
Herren, vår Förlossare
och en evig ära få.

Inga kommentarer: