11 maj 2012

I ångestdagar och vanmaktstider

1. I ångestdagar och vanmaktstider,
då hjärtat våndas i nöd och kvider,
så hjälp mej, Gud, att min arma tro
må ständigt finna till dej en bro.


2. Hur smal och sviktande den må vara,
om den mej bär och jag når dej bara,
då är jag stark, fastän hjälplöst svag,
och segrar mitt i mitt nederlag.


3. Men stängs den vägen och du är borta,
o Gud, hur kommer all kraft till korta!
Förtvivlan gräver sej stund för stund
allt längre ned, in mot själens grund.


4. Blir allt än mörkt här i världens vimmel,
om du är där, är det ändå himmel.
Men skänks allt gott mej i överflöd,
är du ej med, är det bitter nöd.


5. Så hjälp mej bedja om detta ena:
dej, Gud, att finna - dej, Gud, att tjäna!
Ja, Fader, ta mej i ditt förvar,
i Jesu namn ber ditt barn om svar!


Text: Einar Billing (1871-1939), bearb. A.H. 2012
Musik: Jonas Andersson (1851-1913)

Inga kommentarer: