21 april 2012

Bed

1. Uppåt bör vårt hjärta se
och den gode fadern lova,
jorden intet har att ge,
ty all god, fullkomlig gåva
kommer ifrån himlen ned.
Bed, bed!


2. Tro att under livets lopp
Gud det bästa åt dig giver!
Gråt ej utan tröst och hopp,
om än lyckan utebliver!
Tro, att Gud ändå är med!
Bed, bed!


3. Bed och hoppas på hans nåd!
Stundens sorger gå väl över;
kommer dag så kommer råd.
Kanske vad du mest behöver,
är inom ditt hjärta fred.
Bed, bed!


4. Fröjder komma, fröjder gå,
så ock sorger och bekymmer;
bäst som himlen synes blå,
svarta molnet honom skymmer.
Livets gång är mot och med.
Bed, bed!

Inga kommentarer: