07 januari 2013

Kom, alla herdar, kom, kvinnor och män
1. Kom, alla herdar, kom kvinnor och män!

Kom för att möta er nyfödde vän!
Glädje han ger er trots allt elände,
han som vår Gud till Frälsare sände.
Frukta ej mer!

2. Låt oss nu samlas i Betlehems stall,

är detta sanning, vem störs i så fall?
Vad vi här finner, låt oss berätta,
låt ingen själ gå miste om detta!
Halleluja!

3. Änglar förkunnar från himmelens höjd

frälsning, försoning, förlåtelse, fröjd!
Nu över jorden sänke sej friden,
Guds välbehag oss bjuds här i tiden.
Ära ske Gud!

Text: Karl Riedel ("Kommet, Ihr Hirten"), fri sv. övers. A.H. 2012
Musik: Böhmisk

Inga kommentarer: