14 januari 2013

Lycksalig, lycksalig den själ som har fred1. Lycksalig, lycksalig den själ som har fred!
Men ingen känner dagen, förrn solen går ned.

2. God morgon! god morgon! sjöng fågeln på kvist,
om kvällen blev den jagad och fångad till sist.

3. Skönt doftade blomstret när dagen var ny,
om kvällen låg det krossat av hagelstormby.

4. Och barnet som lekte i gryningen röd,
om kvällen låg på bädden så stilla och död. 

5. På jorden ej lever så salig en själ,
att lyckan ej kan skifta från morgon till kväll.

6. Lycksalig är själen som äger Guds fred,
fast ingen känner dagen, förrn solen går ned.

7. God morgon vi sjunger med fågeln helt glatt,
om än i mörka burar vi sitter i natt.

8. Guds folk kan sej glädja var morgon så ny,
om än det mejas ner under aftonens sky.

9. Som barn kan jag fröjdas en morgon så röd,
om än jag innan kvällen är stilla och död.

10. Guds fred och god afton vi sjunger var kväll,
vår flyktande själ, den bevarar han själv.

11. Lycksalig, lycksalig den själ som har fred!
Guds fred är hjärtesolen som aldrig går ned.

Text: Bernhard Severin Ingemann 1841 (52 år)
Musik: Andreas Peter Berggreen 1841 (40 år)

Inga kommentarer: