03 februari 2014

Herre, min Gud, vad din jord är skön


LOVOFFER


1. Herre, min Gud, vad din jord är skön 

i din kärleks ljus, 
när din ängel du skickar ned, 
ned från din himmels hus! 
Dej jag vill här i jordens brus 
prisa till dagen randas, 
då med helgonskarornas 
min jubelsång får blandas. 

2. Så barmhärtig, så god och mild 

emot oss du är! 
Allt om dej och din stora godhet 
vittnesbörd oss bär! 
O min Fader, du är mej kär, 
för dej mitt offer brinner! 
Se, jag vet, i Jesu namn 
min andes lov dej hinner! 

3. Du mej hälsat, min Frälsare, 

bland de dinas tal. 
Du mej kallat, o brudgum skön, 
hem till din bröllopssal! 
Därför jag redan i jordens dal, 
Herre, med själ och tunga, 
dej, min skatt, min lust, min fröjd, 
min salighet vill sjunga! 

Text: C A Torén, bearb. A.H. 3/2 2014 

Musik: J A Josephson

Inga kommentarer: