01 februari 2014

Natten faller, Gud1. F: Natten faller, Gud,
A: natten faller, Gud,
var vår trygghet när vi sover.

2. F: Ljuset lämnar oss,
A: ljuset lämnar oss,
var vår trygghet när vi sover.

3. F: Se till dina barn,
A: se till dina barn,
var vår trygghet när vi sover.

4. F: Vi är hos dej, Gud,
A: vi är hos dej, Gud,
var vår trygghet när vi sover.

5. F: Håll oss i din famn,
A: håll oss i din famn,
var vår trygghet när vi sover.

6. F: Snart vi går till ro,
A: snart vi går till ro,
var vår trygghet när vi sover.

7. F: Nu är natten här,
A: nu är natten här,
var vår trygghet när vi sover.

Text: Clemens Scott (?), "Night has fallen"
Musik: Från Malawi

Inga kommentarer: