24 juli 2015

Jag sjunger om Jesus, min Frälsare god1. Jag sjunger om Jesus, min Frälsare god,
min Herre med korset och såren,
att han köpt mej fri med sitt dyrbara blod,
att herden gav livet för fåren.
Nu inget fördömer och fjättrar min själ,
//: för seger är vunnen åt uslaste träl ://
i Frälsarens blodiga pina.

2. Att slippa fördömas för synder och brott
som jag mot min Gud har bedrivit,
för hans skull, som själv i mitt ställe har stått
och själv sej på korset utgivit,
det är ju ett under så ofattbart stort,
//: men allt är ju gott som min Fader har gjort ://
med det vill jag evigt mej nöja.

3. Likt daggen som faller på törstande jord
och livar det strå som är brutet,
så faller i hjärtat min Frälsares ord:
"för eder utgiven, utgjutet".
O Jesus, min Herre, jag längtar att få
//: beständigt vid foten av korsträdet stå ://
och känna de dropparna falla.

Text: Anna-Lena Jönsson-Röstin ca 1907 (17 år), bearb. A.H. 2015
Musik: Karl Albert Holmfrid Larsson 1959 (57 år)

Inga kommentarer: