27 juli 2015

Skall jag mitt hjärtas tro bekänna

1. Skall jag mitt hjärtas tro bekänna,
så är min otros jämmer slut.
Min stora glädje är nu denna
att världens furste kastats ut.
Jag är i Lammets död och blod
nog salig, helig, ren och god.

2. Om jag till liv är skapad vorden,
om jag är riktigt återlöst,
om jag får ta min Gud på orden,
om Anden över mig är öst,
så står förbundet fast som Gud,
han är min man och jag hans brud.

3. Jag nekar ej att jag har brutit
förbundet och förstört min del,
jag länge nog hans nåd förskjutit
och gjort vart ögonblick ett fel,
men är den stor, min syndaflod,
långt större Lammets död och blod.

4. Se, därav räknar jag min lycka,
att Jesus själv till grund är lagd.
Skall någonting mitt hjärta trycka,
skall jag för lagen gå försagd,
när jag är Herrens ögonsten,
i Jesu blod som himlen ren?

5. Att stå i gråt och tandagnissel,
att gå bestört i mindre grad,
att plågas under samvetsgissel
och svettas hårt i ångerbad -
det är en smitta i dens mod
som ej värderar Jesu blod.

6. Skall jag mot nådavalet sträva,
i otro jäva Guds beslut,
vid nådastolen stå och bäva
till satans nöje en minut?
Går jag mot Jesu död och blod
med hjärta kallt och avigt mod?

7. Då går min själ för evigt illa,
i tusen fantasier strödd:
att Jesu blod och mitt förspilla,
jag vore hellre aldrig född.
Bevare Gud mej därifrån,
att rata livet i hans Son.

8. Nej, vara frälst vill mer betyda,
lov ske Guds Lamm, vår vän så visst,
som nakna själen velat pryda
med helga dräkten som hon mist!
Nu är det gjort, nu står som står,
och Herren Gud är Fader vår.

9. Låt därför hällebergen rasa,
låt jorden smältas ner i grund,
låt mörkrets rike därvid fasa,
kom, när den vill, min sista stund:
jag blir därvid i ljuvt och lett
att jag och Frälsaren är ett.

10. Så är jag nöjd i själ och sinne.
Min Jesus mer än Adam är.
Guds Ande vittnar ock därinne
att jag, som barn, är Fadern kär.
Jag gör som Luther skrev till mej:
"Var man må nu väl glädja sej."


11. Bort därför, satan, synden, döden!
Jag ler åt allt ert tyranni.
Ligg själva kvar i avgrundsglöden,
men mej har Frälsaren gjort fri.
Jag vilar trygg i Jesu famn,
besegra honom, om ni kan!

Inga kommentarer: