17 augusti 2015

Gud ske lov, nu är jag ledig

1. Gud ske lov, nu är jag ledig
från min börda tunga!
Nu är saken klar och redig,
då må jag väl sjunga?
Nu är världen återgivet
genom Sonen gudalivet,
blodet runnit,
vi har vunnit,
livet återfunnit.

2. Se, all världen, hur vår Fader
sej för oss förklarar!
Se hur vänlig, god och glader
han sej uppenbarar!
Han i Sonen oss benådat,
vi nu honom glada skådat,
all sin ära
barnen kära
vill han nu beskära!

3. Lycklig den som nu vet skatta
sej i Jesus salig,
evigt liv i honom fatta,
han har fröjd otalig.
Han är lyckligt fri från världen,
såsom frälst ur syndaflärden,
går i spåren
efter fåren,
ser på herdesåren.

4. Vilken glädje, frid och fägnad
se sej frälsad vara,
ha i Jesus all sin hägnad,
leva utan fara,
uppå döden gå och tråda,
härska överallt och råda,
jubilera,
triumfera,
såsom kung regera!

5. Inget öra eller öga
av sej själv kan fatta
denna gudamakten höga
vartill vi är satta.
Genom honom som är livet
blir nu allt av nåd oss givet.
Vi får skåda
i vår våda
den som kan benåda! 

6. Gud, så god du måste vara
som så nog oss givit
att vi får det mesta spara
till det andra livet!
Under tiden vill jag lova,
prisa dej och lycklig sova,
ordet nöta
kallet sköta,
tills jag dej får möta!

Inga kommentarer: