04 augusti 2015

Gud, tala till mej så mitt ord
1. Gud, tala till mej så mitt ord
kan bära fram en ton från dej,
så de som likt mej vilse for
kan finna vägen genom mej.

2. Ja, led mej så jag leda kan

och lär mej ösa ur din brunn.
Det livets vatten jag där fann
ska räckas varje törstig mun. 

3. Ja, lär mej, Herre, lära ut

var dyrbar sanning du oss gett.
Ge orden vingar, så till slut
de når långt fler än förutsett.  

4. Ja, tänd mej, sätt min själ i brand,

mej fyll med nådens härlighet
och rör min tunga, så jag kan
lovsjunga din barmhärtighet.

5. Ja, använd, Herre, också mej,

just var och när och hur du vill,
tills jag en gång får skåda dej
och jag för evigt hör dej till!

Text: F.R. Havergal 1872 (36 år), sv. övers. A.H. 4/8 2015
Musik: Robert Schumann 1839 (29 år)

Inga kommentarer: