27 oktober 2012

Alla kristna fröjdas vid1. Alla kristna fröjdas vid
denna nådens tid:
"Frid på jorden!
Den som himlens krona bär
av en jungfru skär
född är vorden.

2. Jesus Kristus, livets sol,
har sin kungastol
övergivit,
för att fria oss från nöd
trotsat kval och död,
mänska blivit.

3. Under av all kärleks höjd!
Frälsning, frid och fröjd

är hans gåva.
Jubla, folk och vittne bär:
Jesus kommen är!
Tacka, lova!

Text: Okänd medeltida (1100-tal), Topelius Zacharias, Runeberg Johan Ludvig, ngt bearb.
Musik: Rudolf Lagi 1866 (43 år)

Inga kommentarer: