21 oktober 2012

Nu hör och jubla, varje själ1. Nu hör och jubla, varje själ:
se Gud med oss, Immanuel!
I krubban är det barnet lagt,
som oss Jesaja förutsagt.

2. Var inte längre syndens träl:
se Gud med oss, Immanuel!
Gud nåd och makt så underbar
har stigit upp som solen klar.

3. Gud vare ära! Allt är väl!
Se Gud med oss, Immanuel!
I liv och död var nu tillfreds,
när himlens glädje står till reds!

Inga kommentarer: