15 oktober 2012

Himlen öppnas, mörkret svinner1. Himlen öppnas, mörkret svinner,
Herrens segerdag upprinner 
över hus och kyrkotak.
Livets flod ska aldrig stäckas,
livets sol ska aldrig släckas,
Herrens dag är livets dag.

2. Synd och död och stränga lagar,
sorg och bittra söckendagar
kommer ej min glädje vid!
Vänligt över bristen, kraven,
över korset, över graven
denna dag har lyst sin frid.

3. Är den allvarsam och stilla
gör ej tårarna mej illa
när jag jublar Jesu namn.
Det är salighet att gråta
när Guds rikes stora gåta
får sitt svar i Jesu famn.

4. Nådens rikedom ska räcka
genom hela denna vecka,
genom livet, ty jag tror:
Livets flod ska aldrig stäckas,
livets sol ska aldrig släckas,
livets Furste bland oss bor!

Text: Caspar Johannes Boye
Musik: Andreas Peter Berggreen

Inga kommentarer: