29 november 2012

Guds frid vi önskar er i jul1. Guds frid vi önskar er i jul

med glädje utan mått,
för född är Jesus, Frälsaren,
som himlens uppdrag fått
att rädda oss från mörkrets makt
när vi helt vilse gått - 
ett budskap med glädje och tröst,
glädje och tröst,
ett budskap med glädje och tröst!

2. I Betlehem i Juda land

blev Gudabarnet fött
och lagt på halm i krubban
för att få sova sött.
Vem kunde se och ana
att Ordet blivit kött -
ett budskap med glädje och tröst...

3. Från Gud vår Far i himlen

en änglaskara kom
till markens häpna herdar,
som genast vände om
till stan där deras jubel 
bröt fram allt eftersom -
ett budskap med glädje och tröst...

4. Var inte rädda, gläd er nu,

så hade ängeln sagt:
i dag är född en Frälsare
just här i denna trakt,
som räddar dem som hör och tror
från satans mörka makt -
ett budskap med glädje och tröst...

5. Nu sjung till Herrens ära,

ja, alla ni som kan!
Som vänner och som syskon
omfamna nu varann!
Vid denna sköna högtid
vi hoppet återfann -
ett budskap med glädje och tröst...

Inga kommentarer: