14 november 2012

Kom, Guds Ande, styr vår hand
1. Kom, Guds Ande, styr vår hand,
led med ljus från himlens land,
tänd de helga tungors brand.
- - -
Kom, de fattigas Försvar,
Hjälpare så underbar,
du som själens natt gör klar.

2. Tröstare i all vår nöd,

du som mänskoanden bjöd
nådens ljuva himlabröd,
- - -
efter mödan ger du ro,
under hettan skuggat bo,
tårat öga hoppfull tro.

3. Ljus, gjut ut din salighet

över hem och menighet,
fyll med fröjd din kristenhet.
- - -
Utan dig, ditt klara sken,
ingen människa är ren
intet fritt från skuld och men.

4. Rena vad som orent är,

vattna vad ej frukter bär,
läk vad läkedom begär.
- - -
Lys i hjärtats mörka vrår,
värm vad ingen värme får,
vägled dem som vilse går.

5. Dig vi beder nu i tro:

giv oss nåd och låt oss bo
i ditt himmelrikes ro.
- - -
Giv oss vishet, helighet,
in i döden trofasthet,
ja, en evig salighet.

Text ("Veni Sancte Spiritus, Et emitte"): Stephen Langton (?), d. 1228. 

Sv. övers. Paul Nilsson, bearb. A.H.  2012
Musik: Thomas Laub (1852-1927) efter en medeltida sekvensmelodi

Inga kommentarer: