05 november 2012

Hör du sången, himlens sång?1. Hör du sången, himlens sång
som Guds änglar sjöng en gång?
//: Gud har kommit till vår jord,
lagd på djurens foderbord ://

2. Halleluja! Herren är
mitt ibland oss, nu och här.
//: Kom och se, ja, kom och sjung:
född är världens Präst och Kung! ://

3. Halleluja! Denna sång
klingar ljuvligt än en gång.
//: Änglar sjunger för vår tid
om Guds ära, jordens frid ://

4. Se Guds ljus är i vår natt!
Det får mörkret inte fatt.
//: Namnet över alla namn 
bär ett barn i jungfruns famn ://

Text: A. H. 2012 efter arabisk julsång
Musik: Traditionell arabisk

Inga kommentarer: