04 augusti 2009

Dotter Sion

* 1. Dotter Sion,
fröjda dig!
Jubla högt, Jerusalem!
Se din konung
nalkas dig
till din hjälp och salighet.
Dotter Sion,
fröjda dig!
Jubla högt, Jerusalem!

* 2. Hosianna,
Davids Son!
Högt välsignad vare han!
Ljus och sanning
är hans skänk,
"Gud med oss" hans dyra namn.
Hosianna,
Davids Son!
Högt välsignad vare han!

Musik: Georg Friedrich Händel

Inga kommentarer: