04 augusti 2009

Herre, vår Herre, hur härligt är ditt namn

Herre, vår Herre, hur härligt är ditt namn!
Hela jorden är full av din härlighet.
Herre, vår Herre, hur härligt är ditt namn!
Hela jorden är full av din härlighet.

1. Himlarna förtäljer din ära och din makt,
fästet förkunnar dina händers verk.
Herre, vår Herre...

2. Kom och låt oss tillbe vår Herre och vår Gud,
låt oss böja knä inför vår Skapare.
Herre, vår Herre...

3. Herre, jag vill jubla och sjunga om din makt,
varje morgon tacka för din stora nåd.
Herre, vår Herre...

4. Så vill jag dej lova, så länge jag är till,
i ditt namn jag lyfter mina händer.
Herre, vår Herre...

Text: Ur Psaltaren
Musik: Lennart Jernestrand

Inga kommentarer: