04 augusti 2009

Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta

Jag vill tacka Herren
av hela mitt hjärta,
förkunna alla Dina under
och lovsjunga Ditt namn.
Jag vill tacka Herren
av hela mitt hjärta
och vara glad och fröjdas i Dej.
Halleluja!

Text: David Isais son (Psalt. 9:2-3)

Inga kommentarer: