04 augusti 2009

Jag går aldrig ensam här

Jag går aldrig ensam här,
ensam här,
ensam här,
jag går aldrig ensam här,
Jesus han har sagt:
Jag är med er
alla dagar
alla dagar,
jag är med er
intill tidens slut.

Inga kommentarer: