04 augusti 2009

Om din synd än är blodröd

Om din synd än är blodröd
ska den bli så vit som snö.
Om din synd än är blodröd
ska den bli så vit som snö.
Om den är röd som purpur,
ska den bli som ull.
Om din synd än är blodröd,
om din synd än är blodröd
ska den bli så vit som snö,
ska den bli så vit som snö.

Hör den röst som dej kallar
och kom åter till din Gud!
Hör den röst som dej kallar

och kom åter till din Gud!
Är ej hans nåd oändlig
som hans kärleks djup?
Hör den röst som dej kallar,
hör den röst som dej kallar,
och kom åter till din Gud
och kom åter till din Gud.

Han förlåter dej synden
och han minns den aldrig mer.
Han förlåter dej synden
och han minns den aldrig mer.
Vänd er till mej, ni alla,
säger Herren Gud.
Han förlåter dej synden,
han förlåter dej synden
och han minns den aldrig mer,
och han minns den aldrig mer.

Inga kommentarer: