04 augusti 2009

Jesus kommer till ditt hjärta

1. Jesus kommer till ditt hjärta,
klappar på som ofta förr.
Måste han ännu med smärta
stå förgäves vid din dörr?
Nu han nalkas, ärans Konung,
vill du möta honom, säj?
Strör du palmer eller törne,
öppnas porten eller ej?

2. Jesus kommer och han hyllas
på sitt segertåg ännu.
Av hans glädje får vi fyllas,
hylla honom även du!
Nu han nalkas, ärans Konung...

3. Se, han kommer! Vill du stanna,
vuxen, gammal eller ung,
och med hjärtats Hosianna
hylla alla kungars Kung?
Nu han nalkas, ärans Konung...

Text: A. W. Hellström, ngt bearb. 2009
Musik: Gunnar Nylander

Inga kommentarer: