25 december 2006

Från himlen kommer jag med bud

Från himlen kommer jag med bud
till alla människor från Gud.
Ett glädjebud med lust och fröjd
jag sjunger ut från himlens höjd.

Ett barn är fött åt er i dag,
en Frälsare i Davids stad.
Ja, den ni väntat är nu här,
och Herren själv det barnet är.

Om ni förstår mitt budskap rätt
så ska ni finna vägen lätt:
ett nyfött barn på krubbans strå,
det är det tecken ni ska få.

Kom, låt oss allesammans då
med herdarna till staden gå!
Med egna ögon får vi se
vad Herren Gud oss velat ge.

Du himlabarn, välkommen hit!
Tänk, från din boning ren och vit
du kom till dammet här hos mej -
hur ska jag kunna tacka dej?

Om världen ännu större var
av guld och pärlor prydd och klar,
så var den alltför ful och trång,
att bli din vagga ens en gång.

Och ändå vilar du så här,
du barn som hela världen bär.
För min skull är du född att dö
och sover på en bädd av hö.

Med detta du mej lära vill
att himlen hör de minsta till.
All världens glans och sköna ting
kan inte föra mej dit in.

Min herre Jesus, hör min röst:
gör dej en krubba i mitt bröst.
Om du för alltid där vill bo
så har jag evig tröst och ro.

Ja, fyll min själ så att jag ej
i evighet kan glömma dej.
Jag vill så gärna dagen lång
få sjunga just för dej min sång.

Pris vare Gud till evig tid
som sände oss sin Son med frid.
Vi sjunger nu med änglars kör
den nya sång som aldrig dör.

Martin Luther, övers. A.H.

Julen är verkligen en sånghögtid. Minst 10 sånger bör vi sjunga gemensamt, hemma, på julafton (julbön, midnatssmässa, julotta et c i kyrkan gills inte).

Favoriter:

Dagen är kommen
Det är en ros utsprungen
En jungfru födde ett barn i dag
Ett barn är oss fött och en son är oss given
Från himlen kommer jag med bud
Född av kvinna under lagen
Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt
Glöm inte stallet och krubban
Gud bor i ett ljus
Hell dig, julafton, härliga, klara
Herren av himlen är kommen till jorden
Härlig är jorden
I denna glada juletid
In dulci jubilo
Nu borde hela jorden
Nu evigt väl, nu evigt väl
Nu tändas tusen juleljus
O du saliga
O helga natt
Stilla natt
Var hälsad, sköna morgonstund
Var kristtrogen fröjde sig
Visste naturen att världarnas herre

... och då har jag ändå inte räknat trettondagspsalmerna! Nu sjunger vi!