27 oktober 2012

Alla kristna fröjdas vid1. Alla kristna fröjdas vid
denna nådens tid:
"Frid på jorden!
Den som himlens krona bär
av en jungfru skär
född är vorden.

2. Jesus Kristus, livets sol,
har sin kungastol
övergivit,
för att fria oss från nöd
trotsat kval och död,
mänska blivit.

3. Under av all kärleks höjd!
Frälsning, frid och fröjd

är hans gåva.
Jubla, folk och vittne bär:
Jesus kommen är!
Tacka, lova!

Text: Okänd medeltida (1100-tal), Topelius Zacharias, Runeberg Johan Ludvig, ngt bearb.
Musik: Rudolf Lagi 1866 (43 år)

21 oktober 2012

Nu hör och jubla, varje själ1. Nu hör och jubla, varje själ:
se Gud med oss, Immanuel!
I krubban är det barnet lagt,
som oss Jesaja förutsagt.

2. Var inte längre syndens träl:
se Gud med oss, Immanuel!
Gud nåd och makt så underbar
har stigit upp som solen klar.

3. Gud vare ära! Allt är väl!
Se Gud med oss, Immanuel!
I liv och död var nu tillfreds,
när himlens glädje står till reds!

17 oktober 2012

Himlens morgon röda

 

1. Himlens morgon röda
sej lät på jorden föda
vid midnattstid i Betlehem,
den dunkla vrån blev ljusets hem.
Ära vare Herren i höjden!

2. Himlens morgon röda
för levande och döda,
den grydde då Guds ende Son
fick mor - en jungfru härifrån.
Ära vare Herren i höjden!

3. Himlens morgon röda
oss når med toner spröda.
Här bjuds Guds rikes blomsterfång
med paradisets fågelsång.
Ära vare Herren i höjden!

Text: Nikolaj Frederik Severin Grundtvig
Musik: Andreas Peter Berggreen

15 oktober 2012

Himlen öppnas, mörkret svinner1. Himlen öppnas, mörkret svinner,
Herrens segerdag upprinner 
över hus och kyrkotak.
Livets flod ska aldrig stäckas,
livets sol ska aldrig släckas,
Herrens dag är livets dag.

2. Synd och död och stränga lagar,
sorg och bittra söckendagar
kommer ej min glädje vid!
Vänligt över bristen, kraven,
över korset, över graven
denna dag har lyst sin frid.

3. Är den allvarsam och stilla
gör ej tårarna mej illa
när jag jublar Jesu namn.
Det är salighet att gråta
när Guds rikes stora gåta
får sitt svar i Jesu famn.

4. Nådens rikedom ska räcka
genom hela denna vecka,
genom livet, ty jag tror:
Livets flod ska aldrig stäckas,
livets sol ska aldrig släckas,
livets Furste bland oss bor!

Text: Caspar Johannes Boye
Musik: Andreas Peter Berggreen

13 oktober 2012

Kristus kom från dödenAlt. koral:


1. Kristus kom från döden
med påskdagsmorgonglöden!
Nu sjunger fri och själaglad
hans kyrka genom land och stad:
Ära vare Herren i höjden!

2. Kristus blev i döden

vår räddare i nöden!
Nu sjunger fri och själaglad
hans kyrka genom land och stad:
Ära vare Herren i höjden!

3. Kristus vann mot döden,

nu strömmar livets flöden!
Nu sjunger fri och själaglad
hans kyrka genom land och stad:
Ära vare Herren i höjden!

Text: Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, övers. A.H. 2012

Musik: Ludvig Mathias Lindeman, alt. Andreas Peter Berggreen

12 oktober 2012

Helgedomen det beskriver1. Helgedomen det beskriver:
Allting är fullbordat nu!
Herren säger det och river
templets förlåt mitt itu.
Förebilder, flytta er,
här är det som väger mer!
Vik ni skuggor, här är solen
och den sanna nådastolen!

2. Jesus dör, och helgedomen
öppnas genom Jesu död.
Vår försoning är fullkommen,
Jesus bruten sönderbröt
det som skilde oss från Gud.
Han som uppfyllt lagens bud
alla våra brott fick sona
när han bar en törnekrona.

3. Jesus har gått in och stannar
i det Allrahelgaste,
frälsar dem Guds lag förbannar,
som en sann Försonare.
Templets förlåt rämnade!
Det är nog, nu kan jag se
att Guds Son, så tryckt och slagen
är från död och ångest tagen.

4. Med sitt eget blod han träder
fram på vår försoningsdag 
som en Bror som för oss beder,
skänker oss Guds välbehag.
En gång får jag döende
ärans himmel öppen se!
Ärans konung burit skammen,
evigheten svarar: Amen!

5. Medlaren min synd fått bära,
skulden han mej löst ifrån.
Evigt lov och evig ära
tillhör dej, Guds egen Son!
Det är nog! Halleluja!
Sjung min själ, ja sjung nu glad:
Jesus genom dödens smärta
gav mej tillgång till Guds hjärta!

Jesus, Jesus, du är min1. Jesus, Jesus, du är min,
ditt liv blev för mej utgivet.
Låt mej helt få vara din
varje dag jag är i livet.
Jag åt dej mej överlämnar,
dödens mörka mur då rämnar.
Allt mitt onda övervinn,
Jesus, Jesus, du är min.

2. Om mej lyckan överger,
ja, om vänner dör och sviker,
när din trofasthet jag ser
aldrig min förtröstan viker.
Evig lycka överhöljer
den som dej till målet följer.
Du är lyckan, du är min.
Låt mej helt få vara din!

07 oktober 2012

Jesus gråter. Världen ler.1. Jesus gråter, världen ler.
Vanvett sjunger mellan gravar.
Syndens vän ej faran ser,
döden dansar med dess slavar.
Hund till spyan vänder åter,
världen ler men Jesus gråter.

2. Slutet kommer - ve, o ve!
Vill du dej vid satan länka?
Kan du Jesu gråt ej se?
Kan du på din frid ej tänka?
Grät förgäves han som dömer,
ve dej, ve, när slutet kommer!

3. Jesus gråter - smält, vart bröst,
vakna, du som synden söver!
Bäva för din falska tröst,
det är dej han gråter över.
Till din frälsare vänd åter,
smält, vart hjärta, Jesus gråter!

Text: Bernhard Severin Ingemann, övers. A.H. 2012
Musik: Andreas Peter Berggreen 1852 (51 år)

06 oktober 2012

Julen med frid kom hit till slut1. Julen med frid kom hit till slut:
den gläder gamla och unga.
Vad änglarna sjöng i världen ut
nu alla små barn ska sjunga!
Grenen från livets träd står skön
med frukter på sina kvistar,
och den som tar mot i lovsång och bön
ska aldrig den glädjen mista.

2. Glädjen idag är jordens gäst
med himlakungen den lille.
Du fattiga sparv, flyg ner till fest
med duvan vid julens gille!
Dansa, du barn, av änglar stödd,
den högsta vinsten är vunnen:
idag blev vår käre Frälsare född
och paradisvägen funnen!

Text: Bernhard Severin Ingemann, övers. A.H. 2012