20 december 2012

Rättfärdighet och salig död

1. Rättfärdighet och salig död,
de två hör stadigt samman
som fågelsång med morgonglöd
vid första solskensflamman.
Ja, de kan aldrig skiljas åt,
men evigt blir det natt och gråt,
där Anden ej fått råda.

2. Att kämpa Kristi goda strid
och genom livets öden
ha hans rättfärdighet och frid,
ger liv i själva döden.
Väl dem som står i Kristi sold
och ej sej gav i mörkrets våld!
I frid de hem får fara.

Text: N F S Grundtvig, Oscar Mannström, A.H. 2012

Musik: Carl Nielsen

17 december 2012

Vem är han, barnet som lagts till ro


1. Vem är han, barnet som lagts till ro
och sover nu hos Maria,
som änglars kör sjunger lovsång för,
likt herdarna i det fria?
Han är Kristus, Guds Son, vår Kung,
med änglar, herdar din lovsång sjung!
Fram, fram för att hylla nu
vår Frälsare, född av Maria!

2. Men varför bor han så fattig här,

som med allt gott vill oss glädja?
O bäva, jord, när du ser Guds Ord
så tyst för syndare vädja!
Synd och skuld ska han ta på sej,
bli dömd och korsfäst för dej och mejj.
Se, se att Guds Ord är kött,
vår Frälsare, född av Maria!

3. Kom, bär din gåva till honom fram,

som ger oss gåvor så sköna!
När kungars Kung gör dej evigt ung,
må kärlek honom då kröna!
Sjung, sjung, ja sjung även du,
när jungfrun nynnar sin vaggsång nu.
Gläds, gläds att Guds Son är född,
vår Frälsare, född av Maria!

16 december 2012

Över mörka djup1. Över mörka djup,
invid branta stup
går din väg till himlens land.
Faror lurar där
och du gripen är
av förtvivlans hårda hand.
Lita på din Gud, han är nära!
Över alla djup vill han bära.
Fadershandens kraft aldrig sviker -
ljuvliga, säkra tro!

2. Syndens hårda tvång
tystar mångas sång,
tomt och ödsligt ter det sej.
Genom tårad blick
i ett hopplöst skick
syns den smala väg för dej.
Lita på din Gud...

3. Gå med Gud, min själ,
så ska allt bli väl
fast den mörka natt syns lång.
Morgonstjärnan klar
uppgår underbar
och din klagan byts i sång.
Lita på din Gud...

09 december 2012

Guds underbara nåd mot mej1. Guds underbara nåd mot mej
jag aldrig fatta kan,
att han, fast jag ovärdig var,
i nåd mej tog sej an.
Men jag vet på vem jag tror
och är förvissad att han är mäktig
att till sin dag bevara
vad han mej anförtrott av nåd!

2. Jag lyckas aldrig helt förstå

hans kärlek, trofasthet,
och hur förtröstan på hans ord
mej skänkte salighet.
Men jag vet...

3. Jag fattar inte Andens verk

med hårda syndaren,
hur genom ordets ljus han för
till tron på Frälsaren.
Men jag vet...

4. Jag anar ej om mina dar

blir många eller få,
och ej var faror möter mej
på vägen jag ska gå.
Men jag vet...

5. Jag vet ej om min kropp blir lagd

i graven, mörk och trång,
förrän jag Herren möta skall
med kropp och själ en gång.
Men jag vet på vem jag tror...