25 juni 2010

Pris ske Gud! För livets gåva1. Pris ske Gud! För livets gåva
högt hans verk må honom lova!
Honom lovets offer bär!
Hav och himlar honom ärar,
sjung hans pris med stjärnehärar.
//: Gud, du livets källa är! ://

2. Helig är du! Hoppets ankar
här får fäste. Dina tankar
bär den vida värld med makt.
Till ditt pris ses blixten ljunga,
änglar ila, folk lovsjunga
//: världar träda fram i prakt ://

Musik: Wolfgang Amadeus Mozart

22 juni 2010

Om ni söker mej av allt ert hjärta//: Om ni söker mej av allt ert hjärta, då ska ni mej också finna,
så talar Gud ://
Om ni söker mej av allt ert hjärta,
//: då ska ni mej också finna,
så talar Gud ://

01 juni 2010

Du som är morgonrodnadens klarhet

1. Du som är morgonrodnadens klarhet
lyser nu upp både himmel och jord.
Bortdrivet, skingrat är midnattens mörker,
och alla himlar får ljus ifrån dej.
Ja, så som ljuset går fram ifrån solen,
så strömmar kärlek och nåd ifrån dej.

2. Du är en rikt överflödande källa,
bräddfylld av nåd till de nödställdas hjälp.
Genom din kärlek, som dragit mej till dej,
de som är döda i synd kan få liv.
Ja, både sotsvarta, lata och kalla
ska i din blödande kärlek få liv.

Text: Birgitta Birgersdotter (1300-talet), bearb. A.H. 2010