04 mars 2010

Detta är mitt bud att ni ska älska varandra//: Detta är mitt bud att ni ska älska varandra,
så som jag har älskat er ://
Glädjen blir fullkomlig,
glädjen blir fullkomlig.
Detta är mitt bud att ni ska älska varandra,
så som jag har älskat er.
Text: Jesus (Joh. 15:12, 11)

03 mars 2010

O Gud, din nåd är bättre än liv1. //: O Gud, din nåd är bättre än liv ://
Jag vill dej prisa, jag vill dej lova,
jag vill upplyfta mina händer inför dej.

2. //: Med lyfta händer inför ditt namn ://
jag vill dej prisa...
Psalt. 63:4-5

Lys på mej1. Lys på mej,
lys på mej,
Herre, låt ditt ljus belysa mej.
Lys på mej,
lys på mej,
Herre, låt ditt ljus belysa mej.

2. Lys i mej,
lys i mej,
Herre, låt ditt ljus uppfylla mej.
Lys i mej,
lys i mej,
Herre, låt ditt ljus uppfylla mej.

3. Lys igenom mej,
lys igenom mej,
Herre, låt ditt ljus gå genom mej.
Lys igenom mej,
lys igenom mej,
Herre, låt ditt ljus gå genom mej.

Genom Jesus är jag friGenom Jesus är jag fri,
genom Jesus är jag fri
ifrån synden, döden och mitt gamla jag.
Genom Jesus är jag fri,
genom Jesus är jag fri,
han har gjort mej fri från skuld och dom och lag.
Halleluja, halleluja,
genom Jesus är jag fri.
Halleluja, halleluja,
genom Jesus är jag fri varenda dag.

Vi ska vandra i Guds kärleks ljus1. //: Vi ska vandra i Guds kärleks ljus,
vi ska vandra i Guds kärleks ljus ://
//: Vi ska vandra, å-å,
vi ska vandra i Guds kärleks ljus ://

2. //: Siyahamb´ ekukhamyeni kwenkhos,
siyahamb´ ekukhanyeni kwenkhos ://
//: Siyahamba, o-oh,
siyahamba ekukhanyeni kwenkhos ://

3. //: We are marchin in the light of God,
we are marching in the light of God ://
//: We are marching, o-oh,
we are marching in the light of God ://
Text: Från Sydafrika

02 mars 2010

Han är Frälsaren för mejHan är Frälsaren för mej,
min Jesus, min Jesus.
Han är Frälsaren för mej,
ja, för både dej och mej.
Jesus, Jesus, Jesus, Jesus!
Han är Frälsaren för mej,
ja, för både dej och mej.

Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus1. Jesus,
Jesus,
Jesus, Jesus,
Jesus.

2. Fyll oss med liv,
fyll oss med liv.
Jesus, Jesus,
fyll oss med liv.

3. Verka i oss,
verka i oss.
Jesus, Jesus,
verka i oss.

4. Hela vår värld,
hela vår värld.
Jesus, Jesus,
hela vår värld.

5. Halleluja,
halleluja,
halleluja,
halleluja.

6. Amen,
amen,
amen, amen,
amen.
Text: Okänd, bearb. A.H. 2010 Musik: Okänd (ur Halleluja 2)

01 mars 2010

Herren, din Gud, nu bor i dej//: Herren, din Gud, nu bor i dej,
en hjälte som kan frälsa ://
Han gläder sej över dej med lust,
han tiger stilla i sin kärlek.
Han fröjdas över dej med jubel,
jubel,
ja, med jubel.
Text: Sefanja (Sef. 3:17) Musik: Okänd

Tio kyrkogångare (rev. version 2 mars)1. Tio kyrkogångare möttes alla tio,
regnet skrämde en av dem, och därmed var de nio.

2. Nio kyrkogångare snarkat utan måtta.
En försov sej rätt rejält, och därmed var de åtta.

3. Åtta kyrkogångare, solen skiner nu.
En for ut till stugan, och därmed var de sju.

4. Sju små kyrkogångare hade kroppskomplex.
En gick jämt på träning, och därmed var de sex.

5. Sex små kyrkogångare satt i sina hem.
En blev fast vid teven, och därmed var de fem.

6. Fem små kyrkogångare, goda råd är dyra:
trädgårn måste krattas, och därmed var de fyra.

7. Fyra kyrkogångare ännu man fick se.
En blev stött på pastorn, och därmed var de tre.

8. Tre små kyrkogångare fortsatte att gå.
För en var psalmen okänd, och därmed var de två.

9. Två små kyrkogångare satt i kommittén.
Genast blev de osams, och därmed var de en.

10. En kyrkogångare bad till Herren då,
tänkte på en ensam själ, och plötsligt var de två.

11. Två små kyrkogångare lät Guds Ande styra,
mötte några vänner, och plötsligt var de fyra.

12. Fyra kyrkogångare stressade med måtta,
läste Bibeln, sjöng och bad, och plötsligt var de åtta.

13. Åtta kyrkogångare handlar denna text om:
de fick se behoven, och plötsligt var de sexton!

14. Sexton kyrkogångare hör vi på oss kalla:
Kom, följ med och fira att Jesus är för alla!
[Övers. fr. norskan, reviderad version 100605]