30 augusti 2015

Oss himmelens Gud vill vara när

1. Oss himmelens Gud vill vara när,
han vill de sina bevara. 
Han skall alla dem som har honom kär
än hägna och skydda i fara.
Guds heliga råd är säker hamn,
det sviker oss ingalunda.
Vår hjälp är i Herrens, Herrens namn,
vad än som i tiderna stundar,
om vårt hopp vi på honom grundar.

2. Du hjälpe oss, Herre, all världens Gud,
så hopp och tro vi ej mister.
Förlåt våra synder mot dina bud
och hela i nåd våra brister.
Du trofaste Gud, som stått os bi
i växlande hårda öden,
av hjärta och själ dig beder vi:
oss värna för yttersta nöden,
för den smygande, onda döden.

3. Dig, Herre, vår Gud, som Fadern är,
din Son, vår hälsa och styrka,
din gode Ande, som frid oss bär,
vi vill nu bekänna och dyrka.
Du Konung som äger evigt liv
och välde förutan ände,
åt länder och folk din frälsning giv,
ditt ansikte till oss du vände
och oss friden från himlen sände.

Välsigna, gode Gud

Välsigna, gode Gud,
regering, folk och land,
och sträck din milda allmaktshand
ut över slott och hydda!
Ge enighet och fred,
oss i din fruktan stärk,
välsigna våra händers verk
och våra hem beskydda.
Ge tålamod, ge kämpamod
i motgång och i fara,
ge alla kraft att liv och blod
för allmänt väl ej spara.
Vår Skapare, så vis och god,
ditt eget verk bevara!

17 augusti 2015

Gud ske lov, nu är jag ledig

1. Gud ske lov, nu är jag ledig
från min börda tunga!
Nu är saken klar och redig,
då må jag väl sjunga?
Nu är världen återgivet
genom Sonen gudalivet,
blodet runnit,
vi har vunnit,
livet återfunnit.

2. Se, all världen, hur vår Fader
sej för oss förklarar!
Se hur vänlig, god och glader
han sej uppenbarar!
Han i Sonen oss benådat,
vi nu honom glada skådat,
all sin ära
barnen kära
vill han nu beskära!

3. Lycklig den som nu vet skatta
sej i Jesus salig,
evigt liv i honom fatta,
han har fröjd otalig.
Han är lyckligt fri från världen,
såsom frälst ur syndaflärden,
går i spåren
efter fåren,
ser på herdesåren.

4. Vilken glädje, frid och fägnad
se sej frälsad vara,
ha i Jesus all sin hägnad,
leva utan fara,
uppå döden gå och tråda,
härska överallt och råda,
jubilera,
triumfera,
såsom kung regera!

5. Inget öra eller öga
av sej själv kan fatta
denna gudamakten höga
vartill vi är satta.
Genom honom som är livet
blir nu allt av nåd oss givet.
Vi får skåda
i vår våda
den som kan benåda! 

6. Gud, så god du måste vara
som så nog oss givit
att vi får det mesta spara
till det andra livet!
Under tiden vill jag lova,
prisa dej och lycklig sova,
ordet nöta
kallet sköta,
tills jag dej får möta!

06 augusti 2015

Kärleken och sanningen



1. Kärleken och sanningen,
med dess band knöt du igen
jord och himmel samman -
Ande god, ge glädjen röst,
tänd idag i våra bröst
själva himlaflamman!

2. Där du lyser mörkret flyr,

hyckleri och svek dej skyr,
men du vill förlåta.
Sanning som den klara dag
mitt i glada vänners lag
kröner kärleks gåta.

3. I vårt dop, med eftertryck,

i vår nattvards mat och dryck
är du gudomskraften.
I var gren och i var kvist
på vår vinstock Jesus Krist
är du själva saften.

4. Med ett gott samvetes fred

till de små du kommer ned,
skapar nytt och gläder,
lyser upp och rensar ut
tills de står hos ljusets Gud
i snövita kläder.

5. Du som av en liten flock,

svag och blyg och ängslig, dock
kämpar kunde dana,
skapa nu av oss en här,
som törs svinga Andens svärd
under korsets fana!

6. Kärleken till pengar, makt,

själlös drift och skrytsam prakt
vållar svåra bränder,
släck dem med din dagg så mild,
men låt lågan växa till
som du själv här tänder.

7. Till sitt eget dag och natt

ser man lätt, blir trött och matt,
splittrar menigheten.
Lär oss se på Frälsaren,
se den sanna kärleken,
det ger enigheten!

04 augusti 2015

Gud, tala till mej så mitt ord




1. Gud, tala till mej så mitt ord
kan bära fram en ton från dej,
så de som likt mej vilse for
kan finna vägen genom mej.

2. Ja, led mej så jag leda kan

och lär mej ösa ur din brunn.
Det livets vatten jag där fann
ska räckas varje törstig mun. 

3. Ja, lär mej, Herre, lära ut

var dyrbar sanning du oss gett.
Ge orden vingar, så till slut
de når långt fler än förutsett.  

4. Ja, tänd mej, sätt min själ i brand,

mej fyll med nådens härlighet
och rör min tunga, så jag kan
lovsjunga din barmhärtighet.

5. Ja, använd, Herre, också mej,

just var och när och hur du vill,
tills jag en gång får skåda dej
och jag för evigt hör dej till!

Text: F.R. Havergal 1872 (36 år), sv. övers. A.H. 4/8 2015
Musik: Robert Schumann 1839 (29 år)