20 februari 2010

Hos min Jesus är jag helt trygg (Kwake Yesu nasimama)Hos min Jesus är jag helt trygg,
han är klippan, han är min frid,
han är klippan, han är min frid,
han är klippan, han är min frid.

1. Jag har ingen tröst för min synd,
men jag ser i Bibeln ett lamm
som har burit allt på sin rygg.
Jag ska inte komma på skam.
Hos min Jesus är jag helt trygg...

2. Om än vågorna kring mej slår,
om jag inte något förmår,
Jesu kors det är en Guds kraft
som helt upp till himmelen når.
Hos min Jesus är jag helt trygg...


Kwake Yesu nasimama
Ndiye Mwamba ni salama,
Ndiye Mwamba ni salama,
Ndiye Mwamba ni salama.

19 februari 2010

Gud bevisar sin kärlek till ossGud bevisar sin kärlek till oss
genom att Kristus dog för oss
medan vi ännu var syndare.
Text: Aposteln Paulus (Rom. 5:8) Musik: Okänd (sången kan sjungas som 3-stämmig kanon)

Var du där (Were you there)1. Var du med, när vår Frälsare blev dömd?
Var du med, när vår Frälsare blev dömd?
Å å å å!
Ibland så får det mej att skälva,
skälva,
skälva.
Var du med, när vår Frälsare blev dömd?

2. Var du med, när han fästes vid ett kors?
Var du med, när han fästes vid ett kors?
Å å å å!
Ibland så får det mej att skälva,
skälva,
skälva.
Var du med när han fästes vid ett kors?

3. Var du med, när ett spjut stack upp hans kropp?
Var du med, när ett spjut stack upp hans kropp?
Å å å å!
Ibland så får det mej att skälva,
skälva,
skälva.
Var du med när ett spjut stack upp hans kropp?

4. Var du med, när han lades i en grav?
Var du med, när han lades i en grav?
Å å å å!
Ibland så får det mej att skälva,
skälva,
skälva.
Var du med, när han lades i en grav?

5. Var du med, sedan stenen vältrats bort?
Var du med, sedan stenen vältrats bort?
Å å å å!
Ibland så får det mej att skälva,
skälva,
skälva.
Var du med, sedan stenen vältrats bort?

Text: Negro Spiritual, övers. A.H. 2010

Vi måste gå när Guds Ande sagt "Gå!"1. Vi måste gå när Guds Ande sagt "Gå!"
Ja, vi ska gå när Guds Ande sagt "Gå!"
För när Guds Ande sagt "Gå!", då får vi gå med Guds Ande.
Vi ska gå när Guds Ande sagt "Gå!"

2. Vi måste stå när Guds Ande sagt "Stå!"
Ja, vi ska stå när Guds Ande sagt "Stå!"
För när Guds Ande sagt "Stå!", då får vi stå med Guds Ande.
Vi ska stå när Guds Ande sagt "Stå!"

3. Vi måste be när Guds Ande sagt "Be!"
Ja, vi ska be när Guds Ande sagt "Be!"
För när Guds Ande sagt "Be!", då får vi be med Guds Ande.
Vi ska be när Guds Ande sagt "Be!"

4. Vi måste se när Guds Ande sagt "Se!"
Ja, vi ska se när Guds Ande sagt "Se!"
För när Guds Ande sagt "Se!", då får vi se med Guds Ande.
Vi ska se när Guds Ande sagt "Se!"

Text och musik: Okänd

18 februari 2010

Herre, jag vill vara kristen inifrån (Lord, I want to be a Christian in my heart)1. Herre, jag vill vara kristen inifrån, inifrån,
Herre, jag vill vara kristen inifrån.
Inifrån,
inifrån!
Herre, jag vill vara kristen inifrån.

2. Herre, jag vill ge din kärlek inifrån, inifrån,
Herre, jag vill ge din kärlek inifrån.
Inifrån,
inuti!
Herre, jag vill ge din kärlek inifrån.

3. Jag vill inte bli som Judas inuti, inuti,
jag vill inte bli som Judas inuti.
Inuti,
inuti!
Jag vill inte bli som Judas inuti.

4. Gud, jag vill bli mer lik Jesus inuti, inuti.
Gud, jag vill bli mer lik Jesus inuti.
Inuti,
inuti!
Jag vill bli mer lik Jesus inuti.

15 februari 2010

Långt lyser arvet1. Långt lyser arvet som släktena samlat,
arvet av makt och av kunskap och gull.
Tungt ha de släpar och strävat och famlat;
arvet sig ökat, tills skatten blev full.
Vem skall väl äga den? Ack, vad det strides
att av dess gods få det yppersta fatt!
Ack, vad det kämpas och blödes och lides!
Skiften, I bröder, som syskon er skatt.

2. Den som vill äga och samla och gömma
äger till sist blott förgängelsens mull.
Fåfängt om lycka hans hjärta må drömma:
vissnade löv blir hans samlade gull.
Dela och giv: de som dela och giva
vinna sitt arv till det skönaste pris.
Själva i givandet rikast de bliva.
Skiften, I bröder, på broderligt vis.

3. Han som kom hit från Guds härlighets rike
gav oss sitt arv intill yttersta skärv.
Vorden den ringaste tjänares like,
vann han vårt släkte till evigt förvärv.
Bröder, I bröder till Människosonen,
smälten hos honom all hjärtanas is!
Delen så ut av de himmelska lånen.
Skiften, I bröder, på broderligt vis.

4. Arvet av nåd och rättfärdighet tagen,
delen det ut åt en hungrande värld.
Ut som hans skatteutdelare dragen;
själv skall han råda och leda er färd.
Delen, I himmelens arvingar alla,
tills på vår jord genom töcken och dis
paradis glimtar och skrankorna falla.
Skiften, I bröder, på broderligt vis.

Text: Gustav Jensen (1845-1922), övers. Oscar Mannström (1875-1938)
Musik: Richard Norén (1847-1922)

02 februari 2010

Du måste bli som ett barnDu måste bli som ett barn,
du måste bli som ett barn,
du måste bli som ett barn
för att komma till himmelen.
Jesus sa:
Du måste bli som ett barn,
du måste bli som ett barn,
du måste bli som ett barn
för att komma till himmelen.
Om inte du omvänder dej
och blir som ett litet barn
kan du inte komma till himmelen.
Jesus sa:
Om inte du omvänder dej
och blir som ett litet barn
kan du inte komma till himmelen.
Du måste bli som ett barn...