10 februari 2014

Uppstånden, uppstånden vår Frälsare är
1. Uppstånden, uppstånden vår Frälsare är,
nu gläd dej, du jord som han skapar och bär!
Nu jubla, ni himlar, åt allt han åt oss gav,
och hoppa, ni höjder, och brusa, ni hav!

2. På Golgata djävlarna tjöt av triumf
ja, helvetet gladdes när himlen var stum,
för nu hade mörkret fått Ljuset på knä
och fäst Herren själv på förbannelsens trä.

3. Men ve dej, du helvete, vakna, du värld,
för frälsningens Furste blev inte förtärd!
Knappt var han i graven i dagarna tre
så kunde man honom i vårsolen se!

4. Var är nu din udd, du förskräckliga död?
Var är nu din seger, du helvetesglöd?
Du synd, var är nu den ohyggliga kraft
som du genom lagen sen urtiden haft? 
  
5. Vår Herre har uppstått och graven är tom,
och syndare frias från död och från dom.
Stå upp från de döda, ta vara på det
och prisa den heliga Treenighet! 

09 februari 2014

Jesus! Jesus! Ja, det ordet

1. Jesus! Jesus! Ja, det ordet
klingar ljuvt som änglasång,
//: det är hjärtats bröd på bordet,
livets friska vattensprång ://

2. Det är stjärnan på min himmel
som mej leder tryggt och glatt
//: genom tidens flärd och vimmel,
genom jordens nöd och natt ://

3. Det är trogna modersfamnen
som omsluter barnet ömt.
//: I den säkra, trygga hamnen
har min själ för storm sej gömt ://

4. Sköna namn, o må du klinga
ljuvligt på min pilgrimsfärd
//: och mig goda budskap bringa
ifrån himlens sköna värld ://

5. Ja, må du min själ bevara
under jordens nöd och tvång
//: och mitt viloläger vara
när jag somnar in en gång ://

6. Herre, låt mej sedan väckas
vid det namnets livsmusik,
//: till den dag, som ej kan släckas,
men är evigt skön och rik! ://

Text: Carl Boberg
Musik: Amanda Sandborg-Waesterberg

03 februari 2014

Herre, min Gud, vad din jord är skön


LOVOFFER


1. Herre, min Gud, vad din jord är skön 

i din kärleks ljus, 
när din ängel du skickar ned, 
ned från din himmels hus! 
Dej jag vill här i jordens brus 
prisa till dagen randas, 
då med helgonskarornas 
min jubelsång får blandas. 

2. Så barmhärtig, så god och mild 

emot oss du är! 
Allt om dej och din stora godhet 
vittnesbörd oss bär! 
O min Fader, du är mej kär, 
för dej mitt offer brinner! 
Se, jag vet, i Jesu namn 
min andes lov dej hinner! 

3. Du mej hälsat, min Frälsare, 

bland de dinas tal. 
Du mej kallat, o brudgum skön, 
hem till din bröllopssal! 
Därför jag redan i jordens dal, 
Herre, med själ och tunga, 
dej, min skatt, min lust, min fröjd, 
min salighet vill sjunga! 

Text: C A Torén, bearb. A.H. 3/2 2014 

Musik: J A Josephson

02 februari 2014

Säg mej, min vän, vilken säd du sår1. Säg mej, min vän, vilken säd du sår,
säg vilken skörd som dej förestår.
Sår du en säd av Guds nåd och frid
eller en säd full av synd och strid?
//: Tänk efter, vad blir det för skörd? ://

Vad vi i ljus eller mörker sått ut
skördas med fröjd eller tårar till slut.
Sår du ett korn för Guds rike här
ska du få skörda i ymnighet där!

2. Sår du en säd full av livets ord,
sår du en säd i en fruktbart jord,
sår du en säd av en kärlek varm
eller av ondska och synd och harm?
//: Tänk efter, vad blir det för skörd? ://
Vad vi i ljus eller mörker sått ut...

3. Sår du barmhärtighet ljuv och blid,
sår du i klar och i mulen tid,
sår du med bön och med tålamod,
sår du för honom som gav sitt blod?
//: Tänk efter, vad blir det för skörd? ://
Vad vi i ljus eller mörker sått ut...

Text och musik: P P Bliss

01 februari 2014

Ni systrar, prisa Gud
1. Ni systrar, prisa Gud,
ni systrar, prisa Gud,
ni systrar, prisa Gud,
han är vår ende Gud.

2. Ni bröder, prisa Gud,
ni bröder, prisa Gud,
ni bröder, prisa Gud,
han är vår ende Gud.

3. Ni barn, prisa Gud,
ni barn, prisa Gud,
ni barn, prisa Gud,
han är vår ende Gud.

4. Ni unga, prisa Gud,
ni unga, prisa Gud,
ni unga, prisa Gud,
han är vår ende Gud.

5. Ni äldre, prisa Gud,
ni äldre, prisa Gud,
ni äldre, prisa Gud,
han är vår ende Gud.

6. Tillsammans, prisa Gud,
tillsammans prisa Gud,
tillsammans prisa Gud,
han är vår ende Gud.

Text och musik. Från Kenya

Natten faller, Gud1. F: Natten faller, Gud,
A: natten faller, Gud,
var vår trygghet när vi sover.

2. F: Ljuset lämnar oss,
A: ljuset lämnar oss,
var vår trygghet när vi sover.

3. F: Se till dina barn,
A: se till dina barn,
var vår trygghet när vi sover.

4. F: Vi är hos dej, Gud,
A: vi är hos dej, Gud,
var vår trygghet när vi sover.

5. F: Håll oss i din famn,
A: håll oss i din famn,
var vår trygghet när vi sover.

6. F: Snart vi går till ro,
A: snart vi går till ro,
var vår trygghet när vi sover.

7. F: Nu är natten här,
A: nu är natten här,
var vår trygghet när vi sover.

Text: Clemens Scott (?), "Night has fallen"
Musik: Från Malawi