26 juli 2012

Tack käre Far för än en nattTack, käre Far, för än en natt
av vila i din famn.
För morgonljus och glada skratt
välsignar jag ditt namn.

I nådens tid nu önskar jag
att helt dej höra till,
att leva som du vill idag,
ja, vara som du vill.

Då står jag trygg där du befallt,   
vad än jag tar mej an;
din ära söker jag i allt,
gör allt i Jesu namn.

För Jesu skull nu din är jag.
Mej helt och hållet äg
och led mej med din nåd idag
på helighetens väg.

Text: Henry Williams Baker, övers. A.H. 2012

25 juli 2012

Så härligt det är att i ungdomens vår1. Så härligt det är att i ungdomens vår
få njuta av livet i Herrens fruktan!
När hjärtat av hälsa och levnadslust slår
och själen är lydig Guds Andes tuktan,
då lever man livet, som Gud det vill,
och växer i ålder och visdom till.

2. Så saligt i frestelsens brännande sand
att äga i Herren sin glädjekälla,
att skyddad och ledd av Guds mäktiga hand
med kropp och med själ till hans tjänst sej ställa!
Ja, tänk, vilken lycka det är att så
få vandra med Gud, i hans uppdrag gå!

3. Så dyrbart det är att få tjäna sin Gud,
att leva för honom till andras bästa!
När störst utav allting blir kärlekens bud,
då tjänar man ödmjukt och glatt sin nästa.
O Gud, kom i hela mitt hjärta in
och låt mej för evigt få vara din!