10 november 2010

Sväng ner, du vagn som kommer (Swing low, sweet chariot)

//: Sväng ner, du vagn som kommer,
kommer för att hämta mej hem. ://

1. Jag såg bortom floden,
och vad fick jag se
komma för att hämta mej hem?
En änglaskara strålande
komma för att hämta mej hem.
//: Sväng ner, du vagn som kommer,
kommer för att hämta mej hem ://

2. Ibland blir det nattsvart
och ingen jag ser
komma för att hämta mej hem,
men snart ska vagnen Gud mej ger
komma för att hämta mej hem.
//: Sväng ner, du vagn som kommer,
kommer för att hämta mej hem ://

3. Tack, Herre, för alla
de änglar du ber
komma för att hämta mej hem!
Gör mej beredd som dem jag ser
komma för att hämta mej hem.
//: Sväng ner, du vagn som kommer,
kommer för att hämta mej hem ://

Text och musik: Negro Spiritual, fri övers. A.H. 2010

Någon nu knackar på din dörrNågon nu knackar på din dörr,
någon nu knackar på din dörr.
Varför inte öppna för honom?
Någon nu knackar på din dörr.

Liv för han med sej -
någon nu knackar på din dörr -
frid vill han ge dej.
Någon nu knackar på din dörr.
Varför inte öppna för honom?
någon nu knackar på din dörr.

03 november 2010

En glad morgon när jag här är klar

1. En glad morgon när jag här är klar
flyger jag hem,
till det land där ljus och liv jag har
flyger jag hem,
flyger jag hem - så härligt! -
jag flyger hem,
när jag dör - prisa Gud för vad han gör! -
flyger jag hem.2. Bara några dagar här och sen
flyger jag hem,
som en fågel far till sommaren,
flyger jag hem,
flyger jag hem - så härligt! ...3. Då när alla skuggorna har flytt
flyger jag hem,
till det land där livet föds på nytt
flyger jag hem,
flyger jag hem - så härligt! ...

29 oktober 2010

Jag är en fattig främling bara (I am a poor, wayfaring stranger)1. Jag är en fattig främling bara,
och över jorden går min färd,
men det blir ingen nöd och fara
i himlens evigt ljusa värld.
Där får jag se min Gud och Fader,
där klingar sången nyuppstämd!
Jag måste fara över floden,
men sedan har jag kommit hem.

2. Jag vet att köld och skyfall stör mej,
och branta stup jag kring mej ser,
men gyllne fält jag har framför mej,
där ingen dör och gråter mer.
Där får jag se mitt rätta hemland,
där är Guds stad, Jerusalem.
Jag måste fara över floden,
men sedan har jag kommit hem.

3. Jag snart är fri från varje prövning
och livets segerkrans blir min.
Det kors jag bar på här som övning
lyfts av när jag hos Gud går in.
Så många ser jag där - och Jesus,
som dog för mej och alla dem.
Jag måste fara över floden,
men sedan har jag kommit hem.


Text och musik: Negro Spiritual, övers. A.H. 2010

26 oktober 2010

När alla helgon tågar in (Oh, when the saints)

När alla helgon tågar in,
när alla helgon tågar in,
Gud, låt mej vara med i den skaran,
när alla helgon tågar in.

När inte solen lyser mer,
när inte solen lyser mer,
Gud, låt mej vara med i den skaran,
som i din härlighet dej ser.

1. Ännu går vi i de fotspår,
där Guds helgon gått förut.
Men en dag får vi förenas
i en glädje utan slut.

När alla helgon tågar in,
när alla helgon tågar in,
Gud, låt mej vara med i den skaran,
när alla helgon tågar in.

När månen blivit röd som blod,
när månen blivit röd som blod,
Gud, låt mej vara med i den skaran
som av ditt löfte hämtat mod.

2. Några säger att den bönen
bara är helt tomma ord,
men jag väntar på en morgon
med ny himmel och ny jord.

När alla helgon tågar in,
när alla helgon tågar in,
Gud, låt mej vara med i den skaran,
när alla helgon tågar in.

När alla hör basunens ljud,
när alla hör basunens ljud,
Gud, låt mej vara med i den skaran,
som ska få bo hos dej, o Gud.

Oh, when the saints go marching in,
oh, when the saints go marching in,
oh Lord, I want to be in that number,
oh when the saints go marching in.

Text: Spiritual
Övers. A.H. 2010

15 oktober 2010

Jag blir så glad när jag ser dej

Jag blir så glad när jag ser dej,
jag blir så glad när jag ser dej,
jag blir så glad när jag ser dej,
jag blir så glad, så glad,
så glad när jag ser dej.

Det är Guds fred jag vill ge dej,
det är Guds fred jag vill ge dej,
det är Guds fred jag vill ge dej,
det är Guds fred, Guds fred,
Guds fred jag vill ge dej.

Hevenu shalom alechem,
hevenu shalom alechem,
hevenu shalom alechem,
hevenu shalom, shalom,
shalom aleichem.

11 oktober 2010

Låt oss dela det bröd som Herren ger

1. //: Låt oss dela det bröd som Herren ger ://
Vi får del av hans kropp,
av uppståndelsens liv och hopp.
O Jesus, ge oss din frid.

2. //: Låt oss dela det vin som Herren ger ://
Vi får del av hans blod
till förlåtelse, liv och mod.
O Jesus, ge oss din frid.

3. //: Låt oss dela den glädje Herren ger ://
Ja, i tillbedjan ser
vi nu solen som ej går ner.
O Jesus, ge oss din frid.


Text: Negro Spiritual, fri övers. A.H. 2010 [rev. 20101011]. En annan övers. (av Lars Åke Lundberg) finns i SvPs1986:75
Musik: N.S.

10 oktober 2010

Nu triumferar Herren Krist1. Nu triumferar Herren Krist,
och döden har sitt välde mist.
Halleluja, halleluja!
Vi prisar nu i evighet
Guds stora makt och härlighet.
Halleluja, halleluja!

2. Nu kan oss inget skada här,
hur väldig ondskans makt än är.
Halleluja, halleluja!
Se, döden lidit nederlag
och trygga bor Guds barn i dag.
Halleluja, halleluja!

*3. Pris vare Fadern som oss bär,
och Sonen, Herren Jesus kär.
Halleluja, halleluja!
Den helge Ande likaså
ska evighetens lovsång få.
Halleluja, halleluja!


Text: Kaspar Stolshagen (1550-1594) "Heut´ triumphieret Gottes Sohn", övers. A.H. 2010
Musik: Tryckt hos B. Gesius 1601, sats Johann Sebastian Bach

01 oktober 2010

Du, Herre, har kallat mej, glad vill jag gå1. Du, Herre, har kallat mej, glad vill jag gå.
Jag tackar för tjänsten du låtit mej få.
Du förde mej hit från min självvalda färd.
Jag prisar dej, Jesus, för det är du värd!

2. Din nåd är så stor, du var god mot mej, Gud.
Den synd jag bekände du plånade ut.
Så låt mej få vittna om allt du mej gav,
din närhet och kärlek från vagga till grav.

3. Ja, låt mej få följa dej vart du än går,
och lär mej att se vad du ser och förstår,
att tala ditt ord på ditt värmande sätt,
att verka och be för de fattigas rätt.

4. Från lättja och högfärd gör, Herre, mej fri,
från osaltat tal och från tomt hyckleri,
från vanor som gör mej förkrympt eller skygg.
O Herre, gå med mej, så vandrar jag trygg!

5. Så vill jag dej tjäna så långt jag förmår,
till skälvande händer, till grånande hår.
Om felsteg försvagar och vägen blir tung,
låt själen på nytt få bli örnstark och ung!

6. Ja, mej med din nåd och förlåtelse stärk
att leva och brinna för kärlekens verk!
Min krans är i himlen, mitt kors har jag här.
Barmhärtige Gud, jag din tjänare är.

Text: Sigvald Skavlan 1893 (54 år), övers. A.H. 2010

13 augusti 2010

Vi ska inte rubbas, fasta ska vi stå

1. //: Vi ska inte rubbas,
fasta ska vi stå ://
Ja, liksom träd vid källans klara vatten
fasta ska vi stå.

2. //: Mot allt ont i världen
fasta ska vi stå ://
Ja, liksom träd vid källans klara vatten
fasta ska vi stå.

3. //: Tills vi vinner seger
fasta ska vi stå ://
Ja, liksom träd vid källans klara vatten
fasta ska vi stå.

4. //: Helgade åt Herren
fasta ska vi stå ://
Ja, liksom träd vid källans klara vatten
fasta ska vi stå.

5. //: Invid klippan Kristus
fasta ska vi stå ://
Ja, liksom träd vid källans klara vatten,
fasta ska vi stå.

25 juni 2010

Pris ske Gud! För livets gåva1. Pris ske Gud! För livets gåva
högt hans verk må honom lova!
Honom lovets offer bär!
Hav och himlar honom ärar,
sjung hans pris med stjärnehärar.
//: Gud, du livets källa är! ://

2. Helig är du! Hoppets ankar
här får fäste. Dina tankar
bär den vida värld med makt.
Till ditt pris ses blixten ljunga,
änglar ila, folk lovsjunga
//: världar träda fram i prakt ://

Musik: Wolfgang Amadeus Mozart

22 juni 2010

Om ni söker mej av allt ert hjärta//: Om ni söker mej av allt ert hjärta, då ska ni mej också finna,
så talar Gud ://
Om ni söker mej av allt ert hjärta,
//: då ska ni mej också finna,
så talar Gud ://

01 juni 2010

Du som är morgonrodnadens klarhet

1. Du som är morgonrodnadens klarhet
lyser nu upp både himmel och jord.
Bortdrivet, skingrat är midnattens mörker,
och alla himlar får ljus ifrån dej.
Ja, så som ljuset går fram ifrån solen,
så strömmar kärlek och nåd ifrån dej.

2. Du är en rikt överflödande källa,
bräddfylld av nåd till de nödställdas hjälp.
Genom din kärlek, som dragit mej till dej,
de som är döda i synd kan få liv.
Ja, både sotsvarta, lata och kalla
ska i din blödande kärlek få liv.

Text: Birgitta Birgersdotter (1300-talet), bearb. A.H. 2010

27 maj 2010

Som en ström är den friden (I´ve got peace like a river)1. //: Som en ström är den friden,
som en ström är den friden,
som en ström är den friden Jesus ger ://

2. //: Som en ström är den glädjen,
som en ström är den glädjen,
som en ström är den glädjen Jesus ger ://

3. //: Som en ström är den kärlek,
som en ström är den kärlek,
som en ström är den kärlek Jesus ger ://

4. //: Strömmar av frid, glädje, kärlek,
strömmar av frid, glädje, kärlek,
strömmar av frid, glädje, kärlek Jesus ger ://

Text och musik: Okänd ("I´ve got peace like a river") Övers. A.H. 2009

20 maj 2010

Möt mej, Gud//: Möt mej, Gud, möt mej, Gud.
I bön jag böjer knä hos dej ://

1. //: Mina tankar, mina ord och mina gärningar,
ta hand om allting, du min Gud. ://
Möt mej, Gud...

2. //: Mina nära, mina kära, ta dem i din hand
och led dem, Herre, fram till dej ://
Möt mej, Gud...

Text och musik: Negro spiritual

30 april 2010

Vilken frihet (Oh, freedom)1. Vilken frihet! Vilken frihet,
vilken frihet att bli fri!
Förrän jag på nytt blir slav
ska jag läggas i min grav
och gå hem till min Gud och vara fri!


2. Inga tårar,
inga tårar,
inga tårar för mej, ni!
Förrän jag på nytt...

3. Ni ska sjunga,
ni ska sjunga,
ni ska sjunga för mej, ni!
Förrän jag på nytt...

4. Ni ska ropa,
ni ska ropa,
ni ska ropa för mej, ni!
Förrän jag på nytt...

5. Ni ska bedja,
ni ska bedja,
ni ska bedja för mej, ni!
Förrän jag på nytt...


Text och musik: Negro Spiritual, övers. A.H. 2010

Vilken härlig dagVilken härlig dag!
Tack gode Gud för vädret.
Vilken härlig dag!
Jag lever den för dej.
Vilken härlig dag!
Och allt blir bara bättre
ju mera jag ser
av allt som du ger
till mej.

20 april 2010

Fader vår som är i himlen

Fader vår som är i himlen,
helgat varde ditt namn.
Låt Riket komma, din vilja ske,
helgat varde ditt namn,
här på jorden så som i himlen,
helgat varde ditt namn,
ge oss idag vårt bröd för dagen,
helgat varde ditt namn,
och förlåt oss alla våra skulder,
helgat varde ditt namn,
liksom vi förlåter dem som är oss skyldiga,
helgat varde ditt namn,
och lämna oss inte att frestas av satan,
helgat varde ditt namn,
men fräls oss från honom och allt det onda,
helgat varde ditt namn,
för ditt är riket
och makten och äran,
helgat varde ditt namn,
idag och för alltid,
i evigheters evighet,
helgat varde ditt namn.
//: Amen, amen, så ska det vara,
helgat varde ditt namn ://

13 april 2010

Min Gud, vilken morgon (When the stars begin to fall)Min Gud, vilken morgon,
min Gud, vilken morgon,
min Gud, vilken morgon,
när den stora dagen gryr!

1. Vi hör basunens ljud,
som väcker varje land och folk
till att se din högra hand,
när den stora dagen gryr!
Min Gud, vilken morgon...

2. Vi hör hur många ber
att berg och sky ska gömma dem
för din starka högra hand,
när den stora dagen gryr!
Min Gud, vilken morgon...

3. Vi hör de dinas sång,
som ljuder evigt hög och klar,
ljuder vid din högra hand,
när den stora dagen gryr!
Min Gud, vilken morgon...

Jag fick en dräkt1. Jag fick en dräkt,
du fick en dräkt,
alla Guds barn har fått en dräkt.
När jag når Guds himmel
ska jag bära min dräkt,
jag ska ropa över hela himlen!
Himlen, himlen!
Alla de som talar om himlen går inte dit.
Himlen, himlen!
Jag ska ropa över hela himlen!

2. Jag fick en sång,
du fick en sång,
alla Guds barn har fått en sång.
När jag når Guds himmel
ska jag sjunga min sång,
jag ska sjunga över hela himlen!
Himlen, himlen!
Alla de som talar om himlen går inte dit.
Himlen, himlen!
Jag ska sjunga över hela himlen!

Varje gång Guds Ande rör mej (Every time I feel the Spirit)Varje gång Guds Ande rör mej,
rör mitt hjärta, vill jag be.
Varje gång Guds Ande rör mej,
rör mitt hjärta, vill jag be.

1. Herrens röst från berget ljöd,
sa: Det gäller liv och död.
Varje gång Guds Ande rör mej...

2. På hans löfte är det lönt,
han som skapat allt så skönt!
Varje gång Guds Ande rör mej...

3. Dödens flod, som syns så väl,
kyler kroppen, ej min själ.
Varje gång Guds Ande rör mej...

Varje prövning (All my trials)

1. Var lugn, min vän, allt kött är hö,
du vet vi föddes för att dö.
Varje prövning, Gud,
snart är över.
Försent, go´vänner,
försent, men vad gör det?
Varje prövning, Gud,
snart är över.

2. Jag har en bok här på mitt bord,
där frihet gror ur varje ord:
varje prövning, Gud,
snart är över.
Försent, go´vänner...

3. Om pengar vore livets frö,
så skulle inga rika dö.
Varje prövning, Gud,
snart är över.
Försent, go´vänner...

4. Det finns ett träd i paradis,
ett Livets träd på alla vis.
Varje prövning, Gud,
snart är över.
Försent, go´vänner...

04 mars 2010

Detta är mitt bud att ni ska älska varandra//: Detta är mitt bud att ni ska älska varandra,
så som jag har älskat er ://
Glädjen blir fullkomlig,
glädjen blir fullkomlig.
Detta är mitt bud att ni ska älska varandra,
så som jag har älskat er.
Text: Jesus (Joh. 15:12, 11)

03 mars 2010

O Gud, din nåd är bättre än liv1. //: O Gud, din nåd är bättre än liv ://
Jag vill dej prisa, jag vill dej lova,
jag vill upplyfta mina händer inför dej.

2. //: Med lyfta händer inför ditt namn ://
jag vill dej prisa...
Psalt. 63:4-5

Lys på mej1. Lys på mej,
lys på mej,
Herre, låt ditt ljus belysa mej.
Lys på mej,
lys på mej,
Herre, låt ditt ljus belysa mej.

2. Lys i mej,
lys i mej,
Herre, låt ditt ljus uppfylla mej.
Lys i mej,
lys i mej,
Herre, låt ditt ljus uppfylla mej.

3. Lys igenom mej,
lys igenom mej,
Herre, låt ditt ljus gå genom mej.
Lys igenom mej,
lys igenom mej,
Herre, låt ditt ljus gå genom mej.

Genom Jesus är jag friGenom Jesus är jag fri,
genom Jesus är jag fri
ifrån synden, döden och mitt gamla jag.
Genom Jesus är jag fri,
genom Jesus är jag fri,
han har gjort mej fri från skuld och dom och lag.
Halleluja, halleluja,
genom Jesus är jag fri.
Halleluja, halleluja,
genom Jesus är jag fri varenda dag.

Vi ska vandra i Guds kärleks ljus1. //: Vi ska vandra i Guds kärleks ljus,
vi ska vandra i Guds kärleks ljus ://
//: Vi ska vandra, å-å,
vi ska vandra i Guds kärleks ljus ://

2. //: Siyahamb´ ekukhamyeni kwenkhos,
siyahamb´ ekukhanyeni kwenkhos ://
//: Siyahamba, o-oh,
siyahamba ekukhanyeni kwenkhos ://

3. //: We are marchin in the light of God,
we are marching in the light of God ://
//: We are marching, o-oh,
we are marching in the light of God ://
Text: Från Sydafrika

02 mars 2010

Han är Frälsaren för mejHan är Frälsaren för mej,
min Jesus, min Jesus.
Han är Frälsaren för mej,
ja, för både dej och mej.
Jesus, Jesus, Jesus, Jesus!
Han är Frälsaren för mej,
ja, för både dej och mej.

Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus1. Jesus,
Jesus,
Jesus, Jesus,
Jesus.

2. Fyll oss med liv,
fyll oss med liv.
Jesus, Jesus,
fyll oss med liv.

3. Verka i oss,
verka i oss.
Jesus, Jesus,
verka i oss.

4. Hela vår värld,
hela vår värld.
Jesus, Jesus,
hela vår värld.

5. Halleluja,
halleluja,
halleluja,
halleluja.

6. Amen,
amen,
amen, amen,
amen.
Text: Okänd, bearb. A.H. 2010 Musik: Okänd (ur Halleluja 2)

01 mars 2010

Herren, din Gud, nu bor i dej//: Herren, din Gud, nu bor i dej,
en hjälte som kan frälsa ://
Han gläder sej över dej med lust,
han tiger stilla i sin kärlek.
Han fröjdas över dej med jubel,
jubel,
ja, med jubel.
Text: Sefanja (Sef. 3:17) Musik: Okänd

Tio kyrkogångare (rev. version 2 mars)1. Tio kyrkogångare möttes alla tio,
regnet skrämde en av dem, och därmed var de nio.

2. Nio kyrkogångare snarkat utan måtta.
En försov sej rätt rejält, och därmed var de åtta.

3. Åtta kyrkogångare, solen skiner nu.
En for ut till stugan, och därmed var de sju.

4. Sju små kyrkogångare hade kroppskomplex.
En gick jämt på träning, och därmed var de sex.

5. Sex små kyrkogångare satt i sina hem.
En blev fast vid teven, och därmed var de fem.

6. Fem små kyrkogångare, goda råd är dyra:
trädgårn måste krattas, och därmed var de fyra.

7. Fyra kyrkogångare ännu man fick se.
En blev stött på pastorn, och därmed var de tre.

8. Tre små kyrkogångare fortsatte att gå.
För en var psalmen okänd, och därmed var de två.

9. Två små kyrkogångare satt i kommittén.
Genast blev de osams, och därmed var de en.

10. En kyrkogångare bad till Herren då,
tänkte på en ensam själ, och plötsligt var de två.

11. Två små kyrkogångare lät Guds Ande styra,
mötte några vänner, och plötsligt var de fyra.

12. Fyra kyrkogångare stressade med måtta,
läste Bibeln, sjöng och bad, och plötsligt var de åtta.

13. Åtta kyrkogångare handlar denna text om:
de fick se behoven, och plötsligt var de sexton!

14. Sexton kyrkogångare hör vi på oss kalla:
Kom, följ med och fira att Jesus är för alla!
[Övers. fr. norskan, reviderad version 100605]

20 februari 2010

Hos min Jesus är jag helt trygg (Kwake Yesu nasimama)Hos min Jesus är jag helt trygg,
han är klippan, han är min frid,
han är klippan, han är min frid,
han är klippan, han är min frid.

1. Jag har ingen tröst för min synd,
men jag ser i Bibeln ett lamm
som har burit allt på sin rygg.
Jag ska inte komma på skam.
Hos min Jesus är jag helt trygg...

2. Om än vågorna kring mej slår,
om jag inte något förmår,
Jesu kors det är en Guds kraft
som helt upp till himmelen når.
Hos min Jesus är jag helt trygg...


Kwake Yesu nasimama
Ndiye Mwamba ni salama,
Ndiye Mwamba ni salama,
Ndiye Mwamba ni salama.

19 februari 2010

Gud bevisar sin kärlek till ossGud bevisar sin kärlek till oss
genom att Kristus dog för oss
medan vi ännu var syndare.
Text: Aposteln Paulus (Rom. 5:8) Musik: Okänd (sången kan sjungas som 3-stämmig kanon)

Var du där (Were you there)1. Var du med, när vår Frälsare blev dömd?
Var du med, när vår Frälsare blev dömd?
Å å å å!
Ibland så får det mej att skälva,
skälva,
skälva.
Var du med, när vår Frälsare blev dömd?

2. Var du med, när han fästes vid ett kors?
Var du med, när han fästes vid ett kors?
Å å å å!
Ibland så får det mej att skälva,
skälva,
skälva.
Var du med när han fästes vid ett kors?

3. Var du med, när ett spjut stack upp hans kropp?
Var du med, när ett spjut stack upp hans kropp?
Å å å å!
Ibland så får det mej att skälva,
skälva,
skälva.
Var du med när ett spjut stack upp hans kropp?

4. Var du med, när han lades i en grav?
Var du med, när han lades i en grav?
Å å å å!
Ibland så får det mej att skälva,
skälva,
skälva.
Var du med, när han lades i en grav?

5. Var du med, sedan stenen vältrats bort?
Var du med, sedan stenen vältrats bort?
Å å å å!
Ibland så får det mej att skälva,
skälva,
skälva.
Var du med, sedan stenen vältrats bort?

Text: Negro Spiritual, övers. A.H. 2010

Vi måste gå när Guds Ande sagt "Gå!"1. Vi måste gå när Guds Ande sagt "Gå!"
Ja, vi ska gå när Guds Ande sagt "Gå!"
För när Guds Ande sagt "Gå!", då får vi gå med Guds Ande.
Vi ska gå när Guds Ande sagt "Gå!"

2. Vi måste stå när Guds Ande sagt "Stå!"
Ja, vi ska stå när Guds Ande sagt "Stå!"
För när Guds Ande sagt "Stå!", då får vi stå med Guds Ande.
Vi ska stå när Guds Ande sagt "Stå!"

3. Vi måste be när Guds Ande sagt "Be!"
Ja, vi ska be när Guds Ande sagt "Be!"
För när Guds Ande sagt "Be!", då får vi be med Guds Ande.
Vi ska be när Guds Ande sagt "Be!"

4. Vi måste se när Guds Ande sagt "Se!"
Ja, vi ska se när Guds Ande sagt "Se!"
För när Guds Ande sagt "Se!", då får vi se med Guds Ande.
Vi ska se när Guds Ande sagt "Se!"

Text och musik: Okänd

18 februari 2010

Herre, jag vill vara kristen inifrån (Lord, I want to be a Christian in my heart)1. Herre, jag vill vara kristen inifrån, inifrån,
Herre, jag vill vara kristen inifrån.
Inifrån,
inifrån!
Herre, jag vill vara kristen inifrån.

2. Herre, jag vill ge din kärlek inifrån, inifrån,
Herre, jag vill ge din kärlek inifrån.
Inifrån,
inuti!
Herre, jag vill ge din kärlek inifrån.

3. Jag vill inte bli som Judas inuti, inuti,
jag vill inte bli som Judas inuti.
Inuti,
inuti!
Jag vill inte bli som Judas inuti.

4. Gud, jag vill bli mer lik Jesus inuti, inuti.
Gud, jag vill bli mer lik Jesus inuti.
Inuti,
inuti!
Jag vill bli mer lik Jesus inuti.

15 februari 2010

Långt lyser arvet1. Långt lyser arvet som släktena samlat,
arvet av makt och av kunskap och gull.
Tungt ha de släpar och strävat och famlat;
arvet sig ökat, tills skatten blev full.
Vem skall väl äga den? Ack, vad det strides
att av dess gods få det yppersta fatt!
Ack, vad det kämpas och blödes och lides!
Skiften, I bröder, som syskon er skatt.

2. Den som vill äga och samla och gömma
äger till sist blott förgängelsens mull.
Fåfängt om lycka hans hjärta må drömma:
vissnade löv blir hans samlade gull.
Dela och giv: de som dela och giva
vinna sitt arv till det skönaste pris.
Själva i givandet rikast de bliva.
Skiften, I bröder, på broderligt vis.

3. Han som kom hit från Guds härlighets rike
gav oss sitt arv intill yttersta skärv.
Vorden den ringaste tjänares like,
vann han vårt släkte till evigt förvärv.
Bröder, I bröder till Människosonen,
smälten hos honom all hjärtanas is!
Delen så ut av de himmelska lånen.
Skiften, I bröder, på broderligt vis.

4. Arvet av nåd och rättfärdighet tagen,
delen det ut åt en hungrande värld.
Ut som hans skatteutdelare dragen;
själv skall han råda och leda er färd.
Delen, I himmelens arvingar alla,
tills på vår jord genom töcken och dis
paradis glimtar och skrankorna falla.
Skiften, I bröder, på broderligt vis.

Text: Gustav Jensen (1845-1922), övers. Oscar Mannström (1875-1938)
Musik: Richard Norén (1847-1922)

02 februari 2010

Du måste bli som ett barnDu måste bli som ett barn,
du måste bli som ett barn,
du måste bli som ett barn
för att komma till himmelen.
Jesus sa:
Du måste bli som ett barn,
du måste bli som ett barn,
du måste bli som ett barn
för att komma till himmelen.
Om inte du omvänder dej
och blir som ett litet barn
kan du inte komma till himmelen.
Jesus sa:
Om inte du omvänder dej
och blir som ett litet barn
kan du inte komma till himmelen.
Du måste bli som ett barn...

15 januari 2010

Jesus all min glädje bliver (Jesus bleibet meine Freude)Jesus all min glädje bliver,
all min tröst och salighet.
Jesus sorgen från mig driver,
värnar mig i evighet.
Han är ljus på levnadsstigen,
all min kraft evinnerligen.
Därför har jag stadig tro,
därför får jag evig ro.

Jesus bleibet meine Freude,
meines Herzens Trost und Saft.
Jesus wehret allem Leide,
er ist meines Lebens Kraft,
meiner Augen Lust und Sonne,
meiner Seele Schatz und Wonne,
darum lass´ ich Jesum nicht
aus dem Herzen und Gesicht.

13 januari 2010

Han som ger hjärtat rymd (Bellmans julpsalm)1. Han som ger hjärtat rymd och lungan sammandrager,
själv av den luft han gjort nu andedräkten tager.
Han i vars hand var dag är räknad, mörk och klar,
han räknar själv idag bland mänskor sina dar.

2. Han som ger alla djur sin makt att kunna föda,
blir född, och själv i dag han känner livets möda.
Du gjorde väl som kom! Din kärlek frälsar oss!
Det blod som i dig rörs utsläcker avgrunds bloss.

3. De späda ögonkast som stråla kring din linda,
de skänker världen liv och mörkrets här skall binda.
Du gjorde väl som kom! Men ack, min Frälserman,
din vagga och ditt kors står redan när varann!

12 januari 2010

Gläd dej, du värld


Gläd dej, du värld, nu är han här!
Du jord, ta mot din Kung!
Ge rum åt den som världen bär
och himlens lovsång sjung,
och himlens lovsång sjung,
och himlens, och himlens lovsång sjung.

Gläd dej, du värld, din Herre rår!
Ja, prisa nu din Gud!
Från fält och flod, från berg och snår
ger sången återljud,
ger sången återljud,
ger sången, ger sången återljud!

Låt inte synd och sorger gro
som törnen i din själ!
Han med sin nåd hos oss vill bo
och göra allting väl,
och göra allting väl,
och göra, och göra allting väl.

Han helar det som sönderslets.
Kom, alla folk, och märk
hans frälsande rättfärdighets
och kärleks underverk,
och kärleks underverk,
och kärleks, och kärleks underverk!

09 januari 2010

Nu sjunger Guds änglar i himlens höjd1. Nu sjunger Guds änglar i himlens höjd:
God jul, god jul!
Och alla Guds barn stämmer in med fröjd:
God jul, god jul!

2. I Betlehem lyser på stallets strå,
så ljus och ren,
den stjärnan för alla de stjärnor små,
Guds klarhets sken.

3. Nu går mellan himlen och jorden en led
så blid, så blid,
där goda Guds änglar går upp och går ned
med frid, med frid.

4. Vi bortsprungna barn kan nu hitta igen
till Gud, till Gud.
Var fattig syndare äger en vän
i Gud, i Gud.

5. Oss give det barn som oss fria har gjort
sin frid, sin frid!
O Jesus, ditt namn vare prisat och stort
all tid, all tid!

08 januari 2010

Natt och dag


//: Natt och dag
änglar vakar över mej, o Gud ://

1. Jag till sängs mej lägger ner,
änglar vakar över mej, o Gud,
om beskydd och frid jag ber,
änglar vakar över mej.
Natt och dag...

2. Dör jag före morgonen,
änglar vakar över mej, o Gud,
ta min själ till himmelen,
änglar vakar över mej.
Natt och dag...