12 juni 2012

Herre Jesus kom till mig

1. Herre Jesus, kom till mej!
Håll i nåd mej tätt vid dej,
så att ondskan aldrig kan
övervinna den du vann.


2. Herre, livets väg mej lär,
som jag själv ej finner här,
livets väg som fastän smal
leder till din himmelssal.


Text: Från Finland, ngt bearb. 2012  
Musik: Finsk folkmelodi (kan sjungas som 2-stämmig kanon)

08 juni 2012

Våra stunder ila
1. Våra stunder ila
till sin tysta hamn.
Låt oss få vår vila,
Jesus, i din famn,
och, till målet komna,
somna
i ditt dyra namn.


2. Dina änglar skicka
till den bädd där vi
heta kalken dricka,
att de stå oss bi,
och ur tunga banden
anden
lösa evigt fri.


3. Snart får den sej svalka
efter stridens kvalm,
till Guds tron sej nalka,
krönt av segerns palm,
och med själ och tunga
sjunga
livets morgonpsalm!

Text: Johan Olof Wallin, ngt bearb. 2012

06 juni 2012

I Betlehem i Juda1. I Betlehem i Juda
ett barn är fött i dag.
Det vill mitt liv jag bjuda,
det barnet älskar jag,
eja, eja,
det barnet älskar jag.


2. Du barn, tag mot mitt hjärta,
min hela kärlek tag!
Din smärta blir min smärta,
din glädje mitt behag,
eja, eja,
din glädje mitt behag.


3. Din kärlek vill förena
sej med mitt blod och kött.
Kom, du som vill mej rena,
Guds Son, som jungfrun fött,
eja, eja,
Guds Son, som jungfrun fött!


4. Låt ingenting mej skilja
från dej, o Jesus kär!
Det blir min sista vilja
att evigt din jag är,
eja, eja,
att evigt din jag är.


Text: Friedrich Spee 1635 (44 år), Skyddsengeln 1887, bearb.

02 juni 2012

Detta är dagen som Herren har gjort
1. Detta är dagen som Herren har gjort,
kom, låt oss jubla och sjunga,
dagen som skådat ett under så stort,
borta är sorgen, den tunga.
Halleluja, halleluja!
Dödsrikets välde är krossat,
livet ur graven förlossat.
Halleluja, halleluja!
Detta är dagen som Herren har gjort.

2. Kristus har uppstått i morgonens ljus.
Glädjebud, flyg över jorden!
Graven, som varit förintelsens hus,
skapelsens sköte är vorden.
Halleluja, halleluja!
Mäktigt ur djupet mot höjden
stige den jublande fröjden:
Halleluja, halleluja!
Kristus har uppstått i morgonens ljus.

3. Detta är dagen som Herren har gjort.
Kristus, den korsfäste, lever!
Öppnad är vägen mot himmelens port,
helvete, var är din seger?
Halleluja, halleluja!
Världen i dag blivit frälsad,
Kristus, vår glädje, var hälsad!
Halleluja, halleluja!
Detta är dagen som Herren har gjort.


Text: H Kajser (1868-1916), bearb.
Musik: Dansk? omkring 1900