24 mars 2013

Jag är på väg till Kanaans land1. Jag är på väg till Kanaans land,
jag är på väg till Kanaans land,
jag är på väg till Kanaans land,
jag är på väg,
tack, Gud,
jag är på väg.

2. Jag bad min bror att följa med...

3. Jag bad min syster följa med...

4. Jag bad min chef att följa med...

5. Går ingen med, går jag ändå...

6. Går inte du, låt barnen gå...

7. Går inte du, låt mamma gå...

8. Är du på väg, vänd inte om...

20 mars 2013

Ni korpungar små1. Ni korpungar små, 
ni kan ju ej så, 
ej samla i ladan ett endaste strå. 
Hur kan ni då 
få var måltid ändå? 
Så säg mig, hur gör ni? Jag kan ej förstå. 

2. Jo, ser du, vi bor 

i trygghet och ro. 
Vår Fader oss föder, 
vi glada det tror. 
Så gör då som vi: 
var sorglös och fri; 
förtrösta, var stilla, 
och glad ska du bli! 

3. Ni blommor så små, 

hur kan ni då få 
en klädnad så härlig, vad svarar ni då? 
Ni spinner ej så, 
ni syr ej därpå, 
men inte ens kungen är klädd så ändå! 

4. Jo, stilla vi ser 

mot himlen och ler, 
vår Fader oss kläder, förr'n därom vi ber. 
Var stilla som vi, 
och skön ska du bli 
om Herren sin mantel får kläda dig i!

Text och musik: Lina Almqvist (1829-1862)

12 mars 2013

Himmelske Far, vars kärlek stor1. Himmelske Far, vars kärlek stor
återlöst alla människor:
inför din tron vi ödmjukt ber
att du oss himmelsk kärlek ger.

2. Guds Son, du Ord som blivit kött,
Profet och Präst som för oss dött,
inför din tron vi ödmjukt ber
att du din frälsnings nåd oss ger.

3. Guds Ande god, vars andedräkt
oss ur vår synd och död har väckt,
inför din tron vi ödmjukt ber
att du din glädjes liv oss ger.

4. Trefaldigt Store, hög och ren,
gåtfulla Gudom, Tre i En,
inför din tron vi ödmjukt ber
att du din frid och fred oss ger.

Text: E Cooper
Musik: J B Dykes

05 mars 2013

Du livets bröd, o Jesus Krist1. Du livets bröd, o Jesus Krist,
som här dej låter finna
av den som all sin synd och brist
vill ångra och besinna.
Av hjärtat nu jag beder dej
att du i nåd bereder mej
till denna höga måltid.

2. På gröna ängar denna stund
du vill av nåd mej leda,
vid källan som gör frisk och sund
ett bord för mej bereda,
så att min själ liksom min mun
av livets bröd och nådens brunn,
ska kunna vederkvickas. 

3. O du min Herre och min Gud,
den nåden mej förläna,
att jag må vandra i ditt bud
och trofast här dej tjäna.
Mej fyll med kärlek, hopp och tro,
så att du kvar hos mej kan bo
när jag av dej bespisats!

4. Ta bort allt hat och bitterhet,
o Jesus, från mitt hjärta!
Låt mej av hjärtat ångra det
som gjort dej sorg och smärta!
Du blev för mej på korset död,
har frälsat mej från evig nöd.
Det är min tro, o Jesus!

5. Du livets bröd som under gör,
låt mej idag få njuta
din helga nattvard som sej bör,
i dej mej innesluta.
Är jag i dej och du i mej,
ska jag, hur allt än vänder sej,
till himlens glädje föras!

Text: Johann Rist 1654, sv. övers. Jakob Arrhenius 1691, bearb. A.H. 2013