11 augusti 2012

Denna stund är nu till ända       

Denna stund är nu till ända,
Gud, vår Fader, låt allt lända
dig till ära, lov och pris.
Jesus, må du oss omvända
och din Ande till oss sända,
så envar blir from och vis.
//: Låt oss väl vårt lopp fullända,
trygga vad som än må hända,
ha ditt ord till själaspis ://
Amen, amen, amen.

Text: Slutvers i 1697 års koralbok, bearb. 2012
Musik: Från den medeltida Olsok-mässan i Nidaros, återgiven enl. 1926 års norska koralbok