11 december 2013

O låt din Ande med oss vara
1. O, låt din Ande med oss vara, 
o Jesus, du som hit oss bjöd,
så att vår lilla barnaskara
kan döpas till din segerdöd! 

2. Vi efter dej dem kristna kallar,
o, låt dem i ditt namn uppstå
och, om de snubblar, aldrig falla
men skynda fram och målet nå!

3. Blir loppet långt, låt dem ej mattas,
var grånad kämpe kom ihåg!
Blir loppet kort, låt dem ej fattas
den plats där de din kärlek såg!

4. O, skriv ditt namn i deras hjärtan
och deras i din högra hand,
så de med dej har fröjden, smärtan
tillsammans i din Andes band!

5. Vid vaggan ljuder änglatoner,
låt dem vid kistan lysa fred!
När du ger kors vill du ge kronor,
i dödens skugga går du med.

6. De som begravts och uppstått redan
i dopets vatten, som du bjöd,
får uppstå både nu och sedan
i tro på korsets segerdöd.  

Text: N F S Grundtvig efter James Allen, v. 6 A.H. 2013

07 december 2013

Dagen går med raska steg
1. Dagen går med raska steg, 
dagens barn får ila. 
Aftonsolen bringar fred, 
nattens stjärnor vila. 

2. Lyckan gäckar stora, små, 

leker med sin tärning. 
Lyckligast att vila på 
är fullbordad gärning. 

3. Litet stora, mindre små 

orkar göra färdigt. 
Viljan ser vår Herre på, 
vad är mänskovärdigt? 

4. Lyckans hjul står aldrig still,

många där förtvivlar.
Allting fogas som Gud vill, 
när hos Gud vi vilar. 

5. Blomman bär nog frukt en gång,

höst ska följa sommar.
Dagen är ej gränslöst lång,
aftonstunden kommer.  

6. Hela dagen upp och ned 

vänder lyckans rulle.
Har om kvällen vi Guds fred, 
gick det, som det skulle.

Text: Bernhard Severin Ingemann, övers. A.H. 7/12 2013
Musik: C E F Weyse

Allt står i Guds fadershandAlt. koral (utan repris på sista raden)1. Allt står i Guds fadershand,
Anden verkar i vårt land.
Av Guds nåd och till Guds ära
himmelriket är oss nära
//: i vår Herres Jesu namn! ://

2. Evig glädje kommer från

Jesus själv, Guds ende Son.
Av Guds nåd och till Guds ära
himmelriket är oss nära
//: i vår Herres Jesu namn! ://

3. Vi får dela Herrens fred,

Herrens kraft och kärlek med.
Av Guds nåd och till Guds ära
himmelriket är oss nära
//: i vår Herres Jesu namn! ://

Text: Nikolaj Severin Grundtvig, övers. A.H.7/1 2013
Musik: Ivar Widéen, alt. Th Laub

06 december 2013

Ren och rättfärdig

1. Ren och rättfärdig,
himmelen värdig
är jag i Jesus, han som mej såg.
Ordet förkunnar
att mina synder
kommer han aldrig mera ihåg.
Å, jag är frälst och får så förbli,
Sonen mej gjorde verkligen fri:
fri ifrån nöden,
domen och döden,
amen, halleluja!

2. Länge jag tänkte
Gud inte skänkte
nåd åt en själ som saknade allt.
Jag skulle lida,
kämpa och strida,
först göra allt som lagen befallt.
Ändå jag gjorde vad den förbjöd,
bättring och liv blev vanmakt och död.
Lammet har vunnit,
blodet har runnit,
amen, halleluja!

3. Mitt i all våda
Gud vill benåda, 
Kristus oss friköpt just som vi är!
Han måste lida,
kämpa och strida,
han för oss stod mot helvetets här!
Nu är vi fria, Gud som han sagt
synden på världens Frälsare lagt.
Gud nu oss kallar,
nåd finns för alla:
amen, halleluja! 

04 december 2013

Var välkommet, Herrens år!

1. Var välkommet, Herrens år,
som har kommit till oss!
Julens natt, då vår Herre blev född,
blev himmelens glans över jorden strödd.
Välkommet, nyår, som har kommit hit!

2. Var välkommet, Herrens år,

som har kommit till oss!
Påskens morgon, då Herren uppstod,
i graven så trång livets träd slog rot!
Välkommet, nyår, som har kommit hit!

3. Var välkommet, Herrens år,

som har kommit till oss!
Pingstens dag, då Guds Ande kom ner,
då kom den som kraft i vår svaghet ger.
Välkommet, nyår, som har kommit hit!

4. Var välkommet, Herrens år,

som har kommit till oss!
Herrens år med vår Guds välbehag
oss fyller med glädje var Herrens dag.
Välkommet, nyår, som har kommit hit!