21 oktober 2013

Ack, att i synd vi slumrar bort1. Ack, att i synd vi slumrar bort
ett liv, så viktigt och så kort,

och glömmer för ett timligt väl
att samla skatter för vår själ!

2. Betänk då vad din frid tillhör:
du mänska, bed och bättring gör!
Idag du kallas av din Gud,
härnäst dej kallar dödens bud.

3. Då upphör makt och rikedom,
du måste fram för Herrens dom.
All världen där, du syndens träl,
ej frälsa kan din arma själ.

4. Väl den som följer Jesu röst
och äger i hans ord sin tröst,
till hans förtjänst har satt sin lit
och gör hans viljas verk med nit.

5. O Jesus, du som med din död
har frälsat mej från evig nöd,
låt mej min sista timma få
beredd och glad till mötes gå.

6. I tro och kärlek mej bered
och i din Andes ljus mej led,
så jag fullborda kan mitt lopp
med samvetsfrid och saligt hopp.

7. För döden jag ej fruktan bär
när jag med dej förenad är.
Med glädje när du kallar mej
min frälsta själ ska gå till dej.

Text: Carl Gustaf Cassel 1814 (31 år), bearb. 2013
Musik: Upptecknad efter tunnbindaren och spelmannen Bror Strand, Urshult (f, 1891) av Olof Anderson 1932

19 oktober 2013

När han kommer, när han kommer1. När han kommer, när han kommer
att samla de sina,
sina kära, sina trogna
en gång i sin famn,
liksom morgonens stjärnor
de då ska få lysa 
i hans krona för evigt
och prisa hans namn.

2. Till sitt rike ska han samla
de pärlor han vunnit,
sina vänner ska han samla
en gång i sin famn.
Liksom morgonens stjärnor
de då ska få lysa
i hans krona för evigt 
och prisa hans namn.

3. De små barnen, de små barnen,
som älskar sin Jesus,
som juveler ska han samla
en gång i sin famn.
Liksom morgonens stjärnor
de då ska få lysa
i hans krona för evigt
och sjunga hans namn.

12 oktober 2013

Lovsjung vår Herres nåd och maktAlt. koral:


1. Lovsjung vår Herres nåd och makt!
Nu spiran, som profeten sagt,
har kommit ifrån Juda.
Nu erbjuds världen Herrens fred,
ty fridens Furste stiger ned
att frid på jorden bjuda.
I Betlehem, i Davids hus,
går upp ett stort, ett härligt ljus
för alla folk och tider,
och sanning, nåd och salighet
det över tid och evighet
på milda strålar sprider.

2. Den växer, dold för världens larm,
den starke segerhjältens arm,
som Israel förlossar.
Den nalkas, trygg för våldets hot,
den ljuvlige budbärarns fot,
som ormens huvud krossar.
Och i den låga krubban gömt,
så gudarent, så mänskoömt,
det hjärta börjat klappa,
som vittna skall att Gud är god,
och offra vill sitt eget blod
att ingen själ borttappa.

3. Dej kläd i helighetens skrud,
o Sion, låt din harpas ljud
nu klinga när och fjärran!
Brist ut och sjung, du Kristi brud:
Min ande fröjdar sig i Gud,
mitt hjärta prisar Herran.
Han kungjort har för oss sitt råd,
hans sanning, evig som hans nåd,
han hit med Sonen sände.
Han öppnat har för oss sin famn,
hans lov skall vara som hans namn
allt intill världens ände.

Text: Johan Olof Wallin 1819 (40 år), bearb. A.H. 2013
Musik. Strassbur 1525, ngt bearb. 2013, alt. koral från Dalarna,  upptagen eller möjligen komponerad av kh Johan Gabrielsson (1846-1924) i Siljansnäs, där han införde melodin, "varvid han gick i kyrkans mittgång och dirigerade och övad in melodin." Melodin sjöngs varje julmorgon i Siljansnäs kyrka så länge psalmen var kvar i psalmboken (till 1986).

05 oktober 2013

När, Herre, på ditt huvud

1. När, Herre, på ditt huvud
jag törnekronan ser,
då strömmar genom själen
en skammens vånda ner.

2. O, dessa skarpa törnen
och mina synders tal
har tryckt din panna blodig
och ökat dina kval!

3. Var skötesynd jag hyser
och inte mista vill
är, Herre, i din krona
ett spetsigt törne till.

4. Du bär din törnekrona
och lider bittert ve
för att jag skulle frälsas
ifrån fördömelse.

5. Så, Herre, lär mej tänka
med tacksamhet därpå,
och hjälp, att genom döden
jag må till livet gå!

Text: Philipp Friedrich Hiller
Musik: Finsk folkmelodi

Fåfängt söker jag här i mitt hjärta

1. Fåfängt söker jag här i mitt hjärta
efter ständig frid och ro.
Jag där finner endast synd och smärta,
mörker, köld och brist på tro.

2. Sådan var jag under år som flyktat,
sådan ser jag, Herre, mej
nu då detta gamla år jag lyktat
och ett nytt jag fått av dej.

3. Men du, Herre, är ock än densamme,
full av nåd och trofasthet.
Nu och tills jag är vid målet framme
är du min rättfärdighet.

4. Det som du har gjort, det gäller, Herre,
gäller även detta år.
Känner jag mej bättre eller värre:
det du gjort för mej består.

5. Hjälp mej, Herre, att på dej blott bygga,
på din lydnad, på din död,
och med din uppståndelse mej trygga
emot lag och samvetsnöd.

6. Med dej lämnar jag den tid som svunnit,
med dej vägen hemåt bär.
Och när sanden ur mitt timglas runnit,
får jag se dej som du är.

Text: Alfred Johannes Bäck, bearb. A.H. 2013
Musik: Emil Törnvall

01 oktober 2013

Tro dej igenom, hoppas på Gud1. Tro dej igenom, hoppas på Gud,
Hör ifrån Herren tröstefullt bud!
Lita på Jesus, han har dej kär,
tro dej igenom nöd och besvär.
Bed dej igenom! Gud hör din bön.
Älska dej genom! Snart får du lön.
Lid dej igenom, möt vad som helst!
Lita på Jesus, och du blir frälst.

2. Tro dej igenom suckarnas dal!
Vägen går hemåt fast den är smal.
Guldet skall sovras, renas så väl.
Tro dej igenom, vinn så din själ!
Bed dej igenom! Gud hör din bön...

3. Tro dej igenom dimman! Vad mer?
Där bakom molnet solen ju ler.
Natten den mörka stjärnor ock har.
Tro dej igenom osedda dar!
Bed dej igenom! Gud hör din bön...

4. Tro dej igenom sorger och nöd!
Golgatanåden frälsar från död.
Allt är fullbordat, Anden din pant.
Tro dej blott fram om vägen är brant!
Bed dej igenom! Gud hör din bön...

5. Tro dej igenom, tro på Guds Lamm!
Löftenas vagnar går ända fram.
Brännheta tårar torkas då bort.
Tro dej igenom, resan är kort!
Bed dej igenom! Gud hör din bön...


Text: Karl Gustaf Sjölin, ngt bearb. A.H. 2008
Musik: Karl Gustaf Sjölin