31 oktober 2008

I din bibel finns en skatt
1. I din bibel finns en skatt:
sök den, sök den
- vänta ej tills dödens natt
för dig bryter in.
Skatten gör dej rik och nöjd,
fyller dej med frid och fröjd,
här och sist i himlens höjd
kan den vara din.
Gratis, om du bara vill,
skatten skall dej höra till,
den i tid och evighet
blir din salighet.

2. Den är mer än all vår jord,
sök den, sök den.
Enligt Herrens eget ord
sök vid nådens tron.
Ordets stjärna lyser dej,
Jesus ropar: "Kom till mej!"
Gud vill nu förbarma sej,
sök och sök i tron.
Gratis, om du bara vill...

3. Vill du bli för evigt rik,
sök den, sök den,
bli Guds goda änglar lik,
sök av hjärtats grund.
Den som beder, skall ju få,
den som söker, finner då,
den som bultar får ingå
- börja denna stund!
Gratis, om du bara vill...

4. Skatten heter Jesus Krist,
sök den, sök den!
Har du nöd och synd och brist
kan han hjälpa dej.
Han som bar din synd och nöd
frälsar dej i liv och död,
blir din tröst, ditt säkra stöd,
sviker aldrig, nej!
Gratis, om du bara vill...

21 oktober 2008

Halleluja! Halleluja! Jubla nu på alla vis

Varje söndag är en liten påskdag. Tyvärr kan jag inte förmedla Arthur Sullivans fantastiska påskkoral, men Christian Wordsworths text tror jag mej i någon mån kunna ge en hum om. En härlig påsktext - särskilt tänker jag när jag sjunger andra strofen på Josef och på kärvarna som bugade sej för Josefs kärve. Och vår himmelske Josef säger: "Ni tänkte ont mot mej, men Gud har tänkt det till godo!"

1. Halleluja! Halleluja!
Jubla nu på alla vis:
sjung för Gud en glad ny visa,
sjung en hymn till Herrens pris!
Han som på ett kors som offer
för all världens frälsning dog,
Jesus Kristus, Ärans Konung,
upp från dödens mörker stod!

2. Kristus uppstått, förstlingsfrukten
från Guds helga skördefält,
som vid Herrens andra ankomst
till sin fulla vidd har svällt.
Ja, de stora, gyllne axen
bugar sig för honom då,
mogna i hans äras solsken,
stigna upp ur jorden grå.

3. Jesus lever! Vi får leva!
Aldrig uttöms Guds förråd,
regn och dagg och solsken flödar
från hans ansikte av nåd,
så vi med vårt hem i himlen
här på jorden frukter bär
och en dag av änglar samlas,
ja, för evigt frälsta är!

*4. Halleluja! Halleluja!
Äran tillhör dig, vår Far!
Äran tillhör dig, Guds Lamm, som
hela världens synder bar!
Äran tillhör dig, Guds Ande,
full av nåd och helighet!
Halleluja, halleluja,
heliga Treenighet!

Text: Christian Wordsworth, övers. A.H. 2008, Musik: Arthur Sullivan

06 oktober 2008

Gud treenig, stå oss bi

Den här psalmen sjungs väl nästan aldrig nuförtiden? Men den är en härlig lovpsalm, tidigare ofta sjungen vid konfirmationer. Så här har jag bearbetat den:

Gud treenig, stå oss bi,
låt inget oss fördärva.
Gör vår själ från synden fri
och låt oss himlen ärva.
Var oss nära så att vi
i dig vår styrka finner,
den Onde övervinner,
och fram till målet hinner.
Lär oss, Gud, att älska dig
och så som oss vår nästa.
Gör tro och hopp befästa,
låt allt bli till det bästa.
Amen, amen, det skall ske!
Halleluja! Halleluja!

Text: Martin Luther 1524, övers. 1567, J O Wallin 1816, bearb. A.H. 2008
Musik: Medeltida processionssång/Wittenberg 1524