16 februari 2007

Psalmmaraton

Vi får väl se - men det finns en idé om att sjunga igenom de 325 första sångerna i Svenska psalmboken (som ju är desamma som i Segertoner, Palmer och sånger m.m) någon gång under hösten. För att fira att den ekumeniska psalmboksdelen varit i bruk i ungefär 20 år. Något liknande "maraton" skulle säkert kunna genomföras med andra sång- och psalmböcker. Som engångsgrej av lite PR-mässig karaktär - men också till verklig uppbyggelse. Det är sällan vi tar oss tid att verkligen sjunga de sånger vi har.