22 juli 2007

Gud har skapat hela jorden

Första sången i barnpsalmboken Kyrksång (utgiven på Verbum) är en verklig pärla, värd att sjungas ofta och av hela församlingen, inte bara i söndagsskolan.

Tyvärr hindrar copyrightreglerna mej från att citera så mycket, men psalmen är, precis som t.ex. Måne och sol, trinitariskt uppbyggd (v. 1: "han har också skapat mig", "han är min far" 2: "när han dog för mig på korset / öppnade han himlens port" och v. 3: "i sin Bibel har han visat / vägen som vi har att gå").

Melodin är en fullträff! Köp Kyrksång och sjung!

Jag ser hans spår

En förbisedd sommarpsalm är Wallins:

Jag ser hans spår varhelst en kraft sig röjer,
en blomma doftar och ett ax sig böjer.
Utu den suck jag drar, den luft jag andas,
hans kärlek blandas.

Jag hör hans röst där sommarvinden susar,
där lunden sjunger och där floden brusar;
jag hör den ljuvast i mitt hjärta tala
och mig hugsvala.

Ack, när så mycket skönt i varje åder
av skapelsen och livet sig förråder,
hur skön då måste själva källan vara,
den evigt klara!

Sången ska helst sjungas på Alice Tegnérs fina melodi (som tyvärr inte kom in i koralboken).

17 juli 2007

Är du glad, av hjärtat nöjd

En oförbrännerligt glad sång är Theodor Truvés söndagsskolsång "Är du glad, av hjärtat nöjd." Som vanligt när det gäller Truvé är det svårt att avgöra om sången är hans eget original eller en översättning från engelskan. Men även en översättning har ju som regel hög "verkshöjd", så ganska mycket Truvés sång är det i vilket fall som helst.

Både melodi och refräng påminner en hel del om Evert Taubes innehållsligt ganska annorlunda "Flickan i Havanna". Åtminstone refränglikheten är troligen ingen tillfällighet - "sjung, av hjärtat sjung". Men nog passar uppmaningen bättre i detta sammanhang.

En annan kuriositet: När jag för ca 20 år sedan hörde Thure Byström med fru sjunga sången på EFS-gården Sundet i Luleå (Gäddvik), ändrade han raden "sjung ock du och gläds i tron" till "sjung ock du och gläds, min själ" eftersom han som liten uppfattat det som om texten handlade om en citron (!) - jfr Birgitta Rudbergs bok "Det är saligt att samla citron". För rimmets skull har jag i nedanstående text istället ändrat raden till "Sjung du också, glad i tron".

Är du glad, av hjärtat nöjd, sjung då, sjung då,
lik en fågel full av fröjd sjung, av hjärtat sjung!
Om dig Herrens Ande rör, skynda dig, hans vilja gör,
verka, bed och ordet hör, sjung, av hjärtat sjung!
Du med hjärtats sång gör väl, fröjdar mången sorgsen själ,
Gud välsignar varje gång hjärtats enkla sång.

När du ser vad Jesus gjort, sjung då, sjung då,
prisa Gud för smått och stort, sjung, av hjärtat sjung,
hur han gått på stormigt hav, väckt den döde ur hans grav
och sitt liv för oss utgav - sjung, av hjärtat sjung!
Du med hjärtats sång gör väl, fröjdar mången sorgsen själ,
Gud välsignar varje gång hjärtats enkla sång.

Är du under sorger böjd, sjung då, sjung då,
det ger dig och andra fröjd, sjung, av hjärtat sjung!
Änglar sjunger kring Guds tron, prisar Faderns ende Son,
sjung du också, glad i tron, sjung, av hjärtat sjung!
Du med hjärtats sång gör väl, fröjdar mången sorgsen själ,
Gud välsignar varje gång hjärtats enkla sång.

14 juli 2007

Min Gud, jag är lycklig och glad

En härlig sommarmorgonsång för och med barnen är Margareta Melins (till melodi av Torgny Erséus):

Min Gud, jag är lycklig och glad
när jag vaknar och solen går opp.
Tusen tack för sommar och bad
och min starka och växande kropp.

Sången har bara två strofer, så nu har jag redan citerat hälften. Bäst att sluta, alltså. Men sången finns bl.a. insjungen på Lars-Åke Lundbergs klassiska skiva Vi sätter oss i ringen. Rekommenderas!

13 juli 2007

Bloggen til Leif Haugen

Jag måste bara få rekommendera Leif Haugens psalm-blogg. En otroligt välskriven presentation av mängder med klassiska psalmer och psalmförfattare. Inte minst Leifs formuleringsförmåga gör sajten till en stor läsupplevelse, men själva uppbyggelsevärdet är lika stort. Jag uppskattar också mycket de utförliga källhänvisningarna.

Tack, Leif, för en stor insats - hoppas att fler hittar till din blogg också från Sverige och de övriga grannländerna!

O vad världen nu är skön

En klassisk sommarpsalm med melodi av Mozart. Den bevisar att även en s.k. "svårsjungen" melodi kan bli älskad och sjungen, bara den sjungs tillräckligt ofta. Så att den sätter sej.

Texten tillskrevs tidigare Olga Kullgren, men numera den uppsaliensiske studentsångarledaren J A Josephsson.

Tyvärr har inledningsraden inte samm lydelse i Svenska kyrkans senaste psalmbokstillägg som i de flesta frikyrkornas (som sjunger O vad jorden). Nåja, den lilla skillnaden kanske vi kan överleva. Sången är hur som helst en reservationslös hyllning till Skaparen och ser sommaren som ett förebud om den nya Skapelsen, något som hör evigheten snarare än förgängelsen till.

O vad världen nu är skön,
klädd i sommardräkten.
Känn i skog, på äng, på sjön
milda, friska fläkten,
ljuva dofter, fågelsång.
Mänska, höj ock du din sång!

Jorden, smyckad som en brud,
högt lovsjunger Herren.
Jubla, lund i vårlig skrud,
ängder när och fjärran!
Allt hans Ande skapar nytt,
vinterns tunga välde flytt.

Skulle ej min själ, min mun
honom offer bringa,
helig sång av hjärtats grund
till Guds ära klinga?
Är vår jord så rik på fröjd,
o, hur blir då himlens höjd?

O, jag ser min Faders hand

Här kommer en klassisk psalm om skapelse och frälsning. Den är skriven av August Storm, samme man som skrev Tack min Gud, för vad som varit.

Psalmen är egentligen inte en utpräglad sommarpsalm, men bilderna från skapelsen är klart "somriga". Henry Nordins melodi från 1961 lyfter texten och har ofta framförts i körsammanhang, om än den kanske inte slagit igenom riktigt som allsång. Vilket den mycket väl skulle kunna göra, för den är inte alls svår.

O, jag ser min Faders hand
i naturens under,
hör i vågens skvalp mot strand
och i åskans dunder
samma röst, vars allmaktsord
bragte himmel, hav och jord
fram ur tomma intet,
fram ur tomma intet.

Varje kryp i jordens stoft,
himlens stjärneskara,
skogens susning, blommans doft,
rymderna de klara,
alla vittnar: Gud är stor!
Ja, i skapelsen han bor,
stor som ingen annan,
stor som ingen annan.

Skyar, stjärnor, blommors prakt
kan dock inte frälsa.
Jord och hav har inte makt
att med frid oss hälsa.
Gud tog människogestalt,
dog på korset, löste allt
som av synden bundits,
som av synden bundits.

Att förlåtelse vi fått
och från synden tvagits,
att från död till liv vi gått,
till Guds hjärta dragits,
det är störst av allt vi sport
en allsmäktig Gud har gjort,
och förblir det största,
och förblir det största.